Tillbaka
9.1.23   |   Nyheter

Leif Jakobsson blev kulturråd

Leif Jakobsson, tidigare direktör för Svenska kulturfonden, beviljades i december 2022 hederstiteln kulturråd av president Sauli Niinistö. Fotograf: Marica Rosengård.

Leif Jakobsson, tidigare direktör för Svenska kulturfonden, har fått hederstiteln kulturråd. Kulturfonden gjorde ansökan om hederstiteln som fick ett brett bifall av finländska myndigheter, stiftelser och fonder och andra organisationer inom media, konst och bildning.

Kulturråd är en hederstitel som republikens president beviljar enligt ansökan. Det finns olika hederstitlar som beviljas som en erkänsla för ett betydelsefullt livsverk inom en sektor.

Svenska kulturfonden lämnade i våras in ansökan om hederstiteln ”kulturråd” till statsrådets kansli. Ansökan stöddes av sammanlagt 16 organisationer, stiftelser och myndigheter som alla gav sin motivering till ansökan om hederstiteln till Leif Jakobsson.

I december 2022 beviljade republikens president Sauli Niinistö 49 hederstitlar.

– Leif Jakobsson har haft många betydelsefulla jobb inom områden där Kulturfonden verkar. Han är nu pensionerad, men fortsätter sitt engagemang via förtroendeuppdrag inom konst, kultur, bildning och vetenskap i Finland, i Norden och internationellt. Hederstiteln ger Leifs engagemang med svenska förtecken både tyngd och erkänsla, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Innan presidenten beslutar om hederstitlarna bereder en kommitté ärendet och ger också utlåtanden om titlarna. Sammanlagt lämnades 109 ansökningar om hederstitlar in till statsrådets kansli.

Här finns en förteckning över alla 49 personer som i december beviljades en hederstitel.

Hederstitlarna är avgiftsbelagda, men kostnaderna varierar mellan de olika titlarna. Avgiften för en kulturrådstitel är 8 700 euro och Kulturfonden står för drygt 50 procent av kostnaden för Leif Jakobssons hederstitel.

Om Leif Jakobsson

Leif Jakobsson, FM, var Svenska kulturfondens direktör från 2012 till 2018 då han avgick med pension. Tidigare var han bland annat:

  • ordförande för Centralkommissionen för Konst 2010-2011
  • vd för Pro Artibus 2007-2011
  • programdirektör och vice vd för Sveriges Television 2001-2006
  • programdirektörvid Yle FST 1995-2001
  • kulturchef vid SVT 1992-1995
  • faktachef vid Svenska YLE 1987-1992

Jakobsson har och har haft många styrelseuppdrag inom konst och kultur, bland annat vid konstmuseet Amos Rex, finska UNESCO kommittén, Finlands Filmstiftelse, Nationaloperan, Teaterhögskolan, Kungliga Operan i Stockholm, Nordens Hus på Färöarna respektive i Reykjavik och Finlands institut i Storbritannien och på Irland. Han har också gjort ett flertal utredningar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

***

Noggrannare information

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Leif Jakobsson (kommentarer)
044 030 4099

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Leif Jakobsson blev kulturråd