Tillbaka
3.1.23   |   Nyheter

Nästan 385 000 euro till renovering

Bild: Pixabay

Kulturfonden delade under 2022 ut nästan 385 000 euro i renoveringsbidrag. Bidragen gick till både föreningshus och folkhögskolor.

Bidrag till renovering av föreningshus

Kulturfonden delar ut 300 000 euro i renoveringsbidrag till föreningar. Bidragen delas upp i två olika kategorier: en bidragsform för planering och konditionsbedömning och en för renoveringsåtgärder.

I år får 22 föreningar bidrag för konditionsbedömning och planering av åtgärder. Totalt delade vi ut nästan 65 000 euro för ändamålet. Bidraget är högst 5 000 euro. Här kan du kolla vilka alla föreningar som i år fått bidrag för planering.

Drygt 235 000 euro fördelades mellan 44 mottagare för renoveringsåtgärder. Bidraget är högst 10 000 euro. Här kan du se vilka föreningar som fått bidrag för renoveringsåtgärder under 2022.

Ansökningsperioderna för båda bidragen var 1.4-30.4.2022 och 1.9-30.9.2022.

Planeringsbidrag till folkhögskolor

I december beviljade Kulturfonden planeringsbidrag på sammanlagt 84 000 euro till nio folkhögskolor. Planeringsbidragen är högst 10 000 euro.

Med hjälp av bidragen ska folkhögskolorna förbereda och planera åtgärder som i sin tur kan leda till en senare ansökan om bidrag för att utveckla verksamheten.

De nio beviljade bidragen går till:

  • Västra Nylands folkhögskola, 10 000 euro
  • Kvarnen Samkommun, 10 000 euro
  • Lärkkulla-stiftelsen sr, 10 000 euro
  • Norrvalla Folkhögskola, 7 000 euro
  • Garantiföreningen för evangeliska folkhögskolan i svenskfinland rf, 7000 euro
  • Åbolands Skärgårdsstiftelse (Houtskär kristliga folkhögskola), 10 000 euro
  • Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, 10 000 euro
  • Stadsstyrelsen i Kristinestad (Lappfjärds folkhögskola), 10 000 euro
  • Borgå folkakademi Ab, 10 000 euro

Ansökan var öppen 1-31.10.2022.

Här hittar du mer detaljer om de beviljade bidragen.

Kulturfonden och fastighetsstiftelsen har 2022 fattat beslut om en treårig satsning på folkhögskolornas verksamhetsutveckling och skolornas fastigheter.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson via mejl: joel.johansson(at)kulturfonden.fi.

Nästan 385 000 euro till renovering