Tillbaka
28.12.22   |   Nyheter

Kultur kan göra underverk – rekreation i Åboland får 130 000 euro

Kultur får oss att må bättre och känna gemenskap. Men hur ska man nå ut till den som mest behöver det? I Korpo har seniorer fått hembesök av en musiker. Under en timme får de lyssna på musik, sjunga med och framför allt prata om gamla minnen som väcks till liv.

Folkmusikern Marianne Maans plockar fram sin fiol och gör sig redo att ta ton. Hemma i vardagsrummet i Korpo sitter Aldur Ackalin tillsammans med Karin och Leo Ojala och Marita Johansson. Musikstunden är ett välkommet avbrott i vardagen.

– Att få komma hem till någon och spela och sjunga skapar en stund av vänskap. Musiken väcker känslor och minnen till liv och det brukar inte räcka länge innan man börjar prata om sitt bröllop, skärgårdsutflykter eller andra minnen, säger Marianne Maans.

Korpo Kulturgille är en av de 15 sökande som beviljas bidrag för rekreation för äldre i Åboland. På bilden syns folkmusikern Marianne Maans som år 2021 gjorde hembesök som en del av Korpo Kulturgilles projekt Musik för äldre.

Kultur kan göra underverk

Marianne Maans har en magisterexamen i folkmusik och är även utbildad vårdmusiker, och hon vet att musik kan göra underverk. Förutom att musiken anknyter till positiva känslor är det också bevisat att den kan öka välmåendet. Forskningen visar att stresshormonerna i kroppen minskar vilket kan ha en lugnande effekt. Även dopaminhalten ökar och musiken aktiverar de områden i hjärnan som är kopplade till känslor och motorik.

Hembesöken av musiker erbjuds inom Korpo Kulturgilles projekt Musik för äldre. Pengarna kommer från Svenska kulturfondens specialfond Fredrikahemmets fond, vars syfte är att stödja rekreation bland äldre i Åboland. Fonden har god avkastning och samarbetar med Stiftelsen Eschnerska Frilasarattet för att bättre nå ut med kultur till målgruppen. Målet med bidragen för kultur- och rekreationsprojekt för äldre är att alla – oberoende av ålder, hälsa och boendeform – ska ha tillgång till konst och kultur i vardagen.

Bild från Korpo Kulturgilles projektet Musik för äldre. Foto: Janne Stenroos

130 000 euro till kultur- och rekreation i Åboland

I december 2022 beviljades 15 bidrag för rekreation för äldre i Åboland på sammanlagt 130 000 euro. Samarbetet med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet innebär att respektive fond bidrar med 65 000 euro. I september lämnades 16 ansökningar in och det totala ansökta beloppet uppgick till nästan 160 000 euro.

– Att genom kulturens kraft kunna minska på ensamhet och öka livskvalitet för äldre känns idag viktigare än någonsin. Vi är tacksamma över samarbetet med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, som möjliggör att ännu flera projekt kan beviljas goda verksamhetsförutsättningar, säger Åsa Rosenberg som är Kulturfondens ombudsman i Åboland.

De femton beviljade bidragen går till:

 • Stiftelsen Hemmet i Åbo, 16 900 euro
 • Åbo svenska föreningsråd, 20 000 euro
 • Korpo Pensionärsförening, 1 500 euro
 • Almahemmet, Kimitoöns kommun, 1 500 euro
 • De utvecklingsstördas väl i Västra Åboland, 3 000 euro
 • Korpo Kulturgille, 24 000 euro
 • Dragsfjärds Ungdomsförening, 3 000 euro
 • Labbnässtiftelsen, 7 300 euro
 • Föreningen Folkhälsan i Korpo, 2 500 euro
 • Pargas stad/kultur, 15 000 euro
 • Skärgårdsguider rf – Saaristo oppaat ry, 2 500 euro
 • Pensionärsföreningen i Iniö, 2 100 euro
 • Finlands Röda Kors, 18 000 euro
 • Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär, 700 euro
 • Svenskans väl rf 12 000

Här hittar du mer detaljer om de beviljade bidragen.

Det här reportaget ingick i Svenska kulturfondens årsbok 2021. Hela årsboken hittar du här.

Text: Sonja Finholm
Foto: Janne Steenroos

***

Noggrannare information:

Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
ombudsman, Åboland
0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Kultur kan göra underverk – rekreation i Åboland får 130 000 euro