Tillbaka
13.9.22   (Redigerad 25.10.22)   |   Evenemang

Frans Henrikson-jubileumsseminarium

Kulturmecenaten Frans Henrikson (1870-1960) skulle 2020 ha fyllt 150 år. På grund av pandemin har vårt jubileumsseminarium skjutits fram, men i oktober kan vi äntligen hylla Kulturfondens mecenat.

Välkommen på Frans Henrikson-jubileumsseminariet torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 18 i Kulturhuset DUX i Kristinestad.

Tid
Torsdagen den 27 oktober kl 18, öppet hus i Hemslöjdsgården kl 17-18

Plats
Kulturhuset DUX. Strandgatan 22, Kristinestad

Målgrupp
Alla intresserade av Frans Henriksons testamentsfond inom Svenska kulturfonden

Anmälan
Senast 24.10 via https://anmalan.kulturfonden.fi

Stream
Evenemanget direktsänds av KRS-TV från och med kl. 18 på adressen https://youtu.be/RxmOse2B9Y8

Seminariet är gratis för deltagarna. Efter programmet välkomnar vi till en servering i kulturhuset.

Jubileumsseminariet ordnas i samarbete med personal och studerande vid Lappfjärds Folkhögskola .

Program

Välkommen
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Musik
I fäälan – sydösterbottniska folktoner med Tom Forsman, Mats Granfors och Kenneth Nordman

Frans Henriksons testamentsfond – aktualiteter och goda råd
Martin Enroth, Svenska kulturfondens ombudsman i Österbotten, informerar om senaste nytt i arbetet med Frans Henriksons testamentsfond. Martin ger också tips och råd för den som är intresserad av att ansöka om bidrag.

Musik
Sofie Lundell, singer-songwriter med rötterna i Kristinestad uppträder med egen musik.

PROJEKTPRESENTATIONER

Kilen 2.0 – ett kultur- och museiområde med genomslagskraft
Ulf Grindgärds, ordförande för Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby informerar om Kilen som fått finansiering för att uppgöra en ny strategi och handlingsplan för 2022-2032. Syftet med strategin “Kilen 2.0 – ett kultur- och museiområde med genomslagskraft” är att skapa en konkret en vägkarta för Kilens modernisering.

Novia Hub
Petra Ylitalo, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, presenterar den lokala Novia-hubbens verksamhet i Dynamohuset i Närpes. Projektets övergripande mål är att stödja utveckling inom kultur, företagsekonomi, hälsa och välfärd samt teknik i Sydösterbotten .

KOMPETENS Connect
Malin Nyholm, projektledare och Caroline Heikkinen, projektforskare, belyser Yrkeshögskolan Novias nya verksamhetsmodeller som främjar integration, entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i Närpesregionen.

Tankesmedja i Sydösterbotten
Angelique Irjala, vd vid Kristinestads näringslivscentral och Carina Storhannus berättar om processen med att grunda en gemensam sydösterbottnisk tankesmedja. Tankesmedjans syfte är att skapa en plattform för analyser och utveckling av Sydösterbotten och att kartlägga vilka åtgärder som krävs för att bättre följa med samhällsutvecklingen.

Ung i Närpes
Nina Sjölander, verksamhetsledare vid Förebyggarna r.f. och Guy Rosenholm presenterar Ung i Närpes – ett flerårigt projekt om ungdomskulturens utveckling, de ungas konstnärliga gestaltning av sin nutid och deras visioner av en framtid i Närpes.

Omställning Österbotten
Magdalena Lindroos presenterar föreningens verksamhet och ett pilotprojekt som ska öka sydösterbottningarnas medvetenhet om hållbarhet. Pilotprojektet riktar in sig på Sydösterbotten som region, med fokus på Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Musik med Sofie Lundell

Kulturmecenaten Frans Henrikson
Ulla Mangs berättar om Frans Henrikson (1870-1960) som person, hans liv, intressen och väg till att bli en betydande donator inom Svenska kulturfonden.

Lappfjärds folkhögskola
Lappfjärds folkhögskolas verksamhet och spetsprojekten Lafo folkmusikcenter och Lafo Songwriters Academy presenteras av Casper Sahlström och Kenneth Nordman. Kalle Teir presenterar Ljudtekniklinjens verksamhet och elever, som bistår med ljud- och ljusteknik under seminariet.

Musik med I fäälan

Slutord
Sören Lillkung

Servering i Kulturhuset DUX

***

Noggrannare information och frågor:

Martin Enroth
ombudsman, Österbotten
040 715 4697
martin.enroth(at)kulturfonden.fi

Frans Henrikson-jubileumsseminarium

Bild: Studio Liikkuva/Maria Grönroos