Tillbaka
12.9.22   (Redigerad 3.10.22)   |   Evenemang

Glädje i språklärandet

Språkambassadören Jenna Pystynen deltar i svenskalektion i Parkanon lukio.

Hur kan språkstudier bli intressantare och attraktivare för barn och unga? Välkommen på vår trespråkiga seminariedag “Glädje i språklärandet”.

Tid: Tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 10-15, frukostservering från kl. 9.30
Plats: Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors
Språk: Programpunkterna är på svenska, finska eller engelska
Anmälan: Senast den 4 oktober via https://anmalan.kulturfonden.fi

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av lärande i främmande språk; särskilt till dig som är

  • lärare, lektorer eller rektorer,
  • forskare,
  • studerande,
  • bildningschef eller annan utbildningsadministratör.

Inför seminariet utkommer vår trespråkiga webbpublikation Glädje i språklärandet – kunskap och goda modeller för en mångsidigare språkundervisning. Redaktörer är biträdande professor Raili Hildén och universitetslektor Milla Luodonpää-Manni. Antologin omfattar tolv populärvetenskapliga artiklar som analyserar och inspirerar. Du hittar den ungefär en vecka före seminariet här.

Antologin är också stommen för seminarieprogrammet. Under dagen delar många av författarna med sig av sin forskning och sina erfarenheter kring lärande i främmande språk.

Dagen leds av Jens Berg, kommunikationsföretagare, och Jenny Sylvin, universitetslärare i kommunikation på modersmålet. Jens och Jenny driver tillsammans den prisbelönta podden Näst sista ordet.

Ett riktgivande seminarieprogram finns nedan. Vi publicerar det slutliga programmet i slutet av vecka 37.

Det är gratis att delta i seminariet och vi bjuder på frukost, lunch och eftermiddagskaffe.

Seminarieprogrammet streamas – anmäl dig också om du vill följa streamen.

Riktgivande program

9:30
Frukost

10:00
Välkomna
Berndt-Johan Lindström och Katarina von Numers-Ekman, Svenska kulturfonden
Jens Berg och Jenny Sylvin, moderatorer

10:30
Iloa kielten oppimiseen – tietoa ja hyviä käytänteitä kielten opetuksen monipuolistamiseksi
Glädje i språklärandet – kunskap och goda modeller för en mångsidigare språkundervisning

Raili Hilden och Milla Luodonpää-Manni

11:00
Undervisning av moderna språk i skolan
Ylva Falk och Christina Lindqvist

11:30
Enbart engelska räcker inte alltid – men vem fattar besluten om vilka främmande språk vi läser?
Panelsamtal på finska och svenska om språkval och språkpolitik
Pia Bärlund, Anu Halvari, Jannika Lassus och Marina Bendtsen

12:00
Lunch

13:00
Så här kan vi också jobba med språkinlärning
Laulamalla monikieliseksi, Leena Maria Heikkola och Jenni Alisaari
Kielen oppiminen digitaalisista peleistä, Sari Ylinen och Katja Junttila
Active and Engaging Language Learning, Kaisa Hahl
Lukupiireistä vaihtelua kieltenopetukseen, Milla Luodonpää-Manni och Päivi Haatainen

14:00
Fler alternativ i språkundervisningen – är en utvecklad distansundervisning svaret?
Toni Mäkipää

14:30
Tack för idag och eftermiddagskaffe

15:00
Seminariet avslutas

***

Noggrannare information om seminariet

Mia Smulter
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi
tfn 0400 774 500

Glädje i språklärandet