Tillbaka
23.5.22   |   Nyheter

Vår årsbok 2021 har utkommit

Också 2021 blev ett år på pandemins villkor, men också ett år fullspäckat med driftiga projekt, omfattande satsningar, granskningar och verksamheter i utveckling. Nu kan du läsa vår årsbok över år 2021.

I årsboken berättar vi bland annat om projektet Kritikbyrån, Mofi 2.0 om undervisningen i modersmålsinriktad finska, Pro Artibus konstnärsresidens och rekreation för äldre personer i Åboland. Vi berättar också om Kulturfondens egna utmaningar och knepiga situationer under året. I boken publicerar vi också vårt bokslut och vår verksamhetsberättelse.

Du kan läsa webbversionen av vår årsbok här.

Vi har tryckt en mindre upplaga av årsboken. Om du hellre läser den på papper, få du gärna beställa ett exemplar via information(at)kulturfonden.fi.

Redaktör för vår årsboken 2021 är Anna Söderlund på Morgan.

Ett stort tack till alla skribenter, fotografer, illustratör, grafiker, projektägare och alla andra som ställde upp på intervjuer eller gav bakgrundsinformation till reportagen.

Vår årsbok 2021 har utkommit