Tillbaka
24.5.22   (Redigerad 25.5.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Härliga attityder i abiturienternas uppsatstävling

Illustration: Maria Sann

Peppi Tenkanen från Lohjan Yhteislyseon lukio i Lojo vinner de finskspråkiga abiturienternas uppsatstävling på svenska. Joel Tiessalo från Helsingfors och Pyry Iirola från Åbo får andra respektive tredje pris.

Vinnarna i årets uppsatstävling utsågs i år av journalisten Sonja Kailassaari.

Uppsatstävlingen, som ordnas av föreningen Svensklärarna i Finland, riktar sig till finskspråkiga abiturienter i hela landet. Med hjälp av tävlingen vill svensklärarna och Svenska kulturfonden uppmuntra abiturienter att uttrycka sina tankar och åsikter på svenska.

Sonja Kailassaaris prismotiveringar

Första pris
Peppi Tenkanen, Lohjan Yhteislyseon lukio, Lojo

Peppi Tenkanens text öppnar inte bara dörren till språkets rika värld, utan den öppnar också låsen till våra begränsande tankesätt. Här kombineras en härlig attityd med ett mycket välskrivet språk.

Läs den vinnande uppsatsen här.

Andra pris
Joel Tiessalo, Helsingin Normaalilyseo, Helsingfors

Skribentens kärleksförklaring till språk lämnar en inte oberörd. Som 13-åring inspirerade bandet Kent honom att dyka in i den svenska världen och sedan dess har relationen blomstrat. Tolerans och respekt ska finnas även om inte grammatiken alltid blir helt rätt. Språket i texten var lysande.

Tredje pris
Pyry Iirola, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Åbo

Skribentens välskrivna text belyser de positiva effekterna av språkbad vid tidig ålder. I Pyrys fall dröjde det inte länge innan de egna kunskaperna gått om föräldrarnas. En mångsidig svenskundervisning ger ett nyanserat språk. Det är tråkigt att läsa att intresset för svenska i gymnasiet är svagt.

Så här ordnades tävlingen

I år deltog sammanlagt 78 abiturienter i tävlingen.

Uppsatsrubrikerna som skribenterna kunde välja mellan var:

  • Oma kieli – Eget språk
  • Nätverket Svenska nu har mottot våga – uppleva – svenska.
  • Mina språkstudier
  • Åland – ett självstyrt landskap i Finland

Gymnasiernas svensklärare valde skolans bästa uppsatser som sändes till tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utsåg sedan femton texter som deltog i finalen.

Bland finalisterna utsåg journalisten Sonja Kailassaari de tre bästa uppsatserna.

Kulturfonden finansierar prisen

Svenska kulturfonden stöder tävlingen och finansierar alla pris.

Första pris är ett stipendium på 2 000 euro som vinnaren kan använda för att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska.

Andra pris är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad.

Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Akademiska Bokhandeln.

De övriga tolv finalisterna belönas med ett bokpris.


Pressmeddelande, den 24 maj 2022

Noggrannare information om tävlingen

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman, utbildning
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (kontaktuppgifter till vinnaren)
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Härliga attityder i abiturienternas uppsatstävling