Tillbaka
23.5.22   (Redigerad 12.8.22)   |   Nyheter

Sommar och utbetalning av bidrag

Har du beviljats ett bidrag av Kulturfonden eller Studiefonden? Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra bidrag. Anhåll senast den 22 juni 2022, om du vill ha ditt bidrag under sommarperioden.

Mellan den 23 juni och 4 augusti kan du INTE lämna in en anhållan om utbetalning.

Vår sista “normala” utbetalningsdag före sommarpausen är den 28 juni.

Sedan har vi endast två utbetalningsdagar innan vi återgår till våra utbetalningsrutiner i mitten av augusti. Utbetalningsdagarna är

  • den 1 juli 2022 och
  • den 1 augusti 2022.

Du anhåller om utbetalning av ditt bidrag elektroniskt. I mejlet du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner.

Om du inte har anhållit om utbetalning senast den 22 juni, måste du vänta på utbetalningen till mitten av augusti.

Utbetalningsdagarna gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag.

Så här kontaktar du oss

Har du frågor? Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag.

  • Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi.
  • Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats.
  • Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

Kansliet sommarstängt

Våra kanslier är sommarstängda mellan den 27 juni och den 5 augusti 2022. De flesta av våra medarbetare håller sin semester då och tar också ut övertidsledigt.

Från och med måndagen den 8 augusti når du oss som vanligt igen.

Ha en riktigt skön sommar!

Sommar och utbetalning av bidrag

Bild: Pixabay