Tillbaka
4.5.22   |   Nyheter

Vem ska få Fredrika Runeberg-stipendiet 2022?

Efter två år av pandemi står vi inför det ofattbara – krig i Europa. Människor på flykt behöver hjälp, skydd, boende och mat för dagen. Omsorgen om barn och äldre är av största vikt och samhällsmoderliga handlingar blir särskilt betydelsefulla.

Vet du någon – en person, en organisation eller en grupp människor – som har varit särskilt betydelsefull för människor på flykt?

Det fysiska men också det själsliga lidandet i spåret av ett krig är outhärdligt för dem som drabbas. En hjälpande hand kan vara livlinan eller den trygghet som behövs i ögonblicket. Möjligheten att få rutiner och ett sammanhang, få delta i fritids- och kulturverksamhet eller få behålla ett kärt husdjur kan vara det som ger kraft för att orka framåt.

Lämna in ditt förslag

Nu kan du föreslå vem som ska utses till Fredrika Runebergstipendiat år 2022.

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje höst ut till en person eller organisation som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland. Stipendiet kan inte sökas, men vi tar emot förslag på lämpliga stipendiater.

Lämna in ditt förslag via länken senast den 20 maj 2022.

Den du föreslår kan jobba eller verka inom vilken sektor som helst. Ditt förslag kan vara en enskild person, arbetsgrupp eller förening. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.

Här kan du kolla om vem som tidigare har fått stipendiet.

Om Fredrika Runeberg

Fredrika Runeberg drev ett stort hushåll, fick åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid. Hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Hon tog ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

Fredrika Runeberg är också känd som Johan Ludvig Runebergs hustru.

Om stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet delas ut varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september.

Mottagaren utses av en kommitté med representanter för

  • Svenska kulturfonden,
  • Svenska Kvinnoförbundet,
  • Finlands svenska Marthaförbund och
  • Svenska folkskolans vänner.
Vem ska få Fredrika Runeberg-stipendiet 2022?