Tillbaka
2.5.22   (Redigerad 29.6.22)   |   Evenemang

En ton för livet

Vinjett: Jenny Haapimaa

Var du en av de 530 personer som deltog du i konserten En ton för livet i Tempelplatsens kyrka? Stort tack till alla i publiken och till alla sångare och musiker. Konserten är över, men insamlingen till den nya fonden fortsätter.

Att sjunga är att lyssna. Att lyssna är att lära och förstå.

I juni 2022 fyller Sören Lillkung 60 år.

Innan Sören blev vd på Svenska kulturfonden ledde han under 40 år sammanlagt nästan 60 körer.

En av körerna, Amigo Choral, inbjöd den 18 juni 2022 till en konsert med toner som framfördes av nästan hundra körsångare, solister, musiker, familj och vänner. Under kvällen uppträdde också Wegeliuskören efter en paus på 20 år.

Konserten var öppen för alla och inträdet var gratis.

Vill du vara med och dela tonerna vidare?

Vill du möjliggöra att unga lovande körledare får utvecklas och inspirera andra?

Då Sörens pappa Carey Lillkung fyllde 60 år gjordes en insamling för en fond inom Svenska kulturfonden. Nu för Sören insamlingen vidare genom den nygrundade Lillkungs fond för främjandet av körmusik. I samband med Sörens 60-årsdag kan du göra en inbetalning till fonden.

Mottagare: Svenska litteratursällskapet • FI46 4055 4020 0000 20 • Meddelande: Lillkungs fond

I konserten medverkade

Amigo Choral (arrangör)
Wegeliuskören

Musiker
Patrick Wingren, kapellmästare och piano
Henrik Wikström, piano
Marcus Söderström, bas
Erik Lillkung, trummor

Dirigenter
Malin Storbjörk
Sören Lillkung

Solister
Anna-Maria Hallgarn
Alexander Lycke
Birthe Wingren
Tove Wingren
Riko Eklundh, konferencier
Emma Salokoski
Jonte Wingren
Maria Höglund
Tomas Höglund
Joel Forsbacka
Alma, Anna och Emil Lillkung
Malin Ahlbeck

Alla musiker och sångare delade sina toner gratis. Kören Amigo Choral stod för musikarrangemang och artisternas resor och logi. Kulturfonden stod för hyra och teknik.

Frågor och noggrannare information om konserten
Mia Smulter
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi

En ton för livet