Tillbaka
2.5.22   |   Evenemang

En ton för livet

Vinjett: Jenny Haapimaa

Att sjunga är att lyssna. Att lyssna är att lära och förstå.

Välkommen på konserten En ton för livet i Tempelplatsens kyrka lördagen den 18 juni 2022 kl. 19.

I juni fyller Sören Lillkung 60 år.

Innan Sören blev vd på Svenska kulturfonden ledde han under 40 år sammanlagt nästan 60 körer.

En av körerna, Amigo Choral, inbjuder nu alla att njuta av toner som framförs av nästan hindra körsångare, solister, musiker, familj och vänner. Under kvällen uppträder också Wegeliuskören efter en paus på 20 år.

Konserten är öppen för alla och inträdet är gratis. Anmäl dig gärna på förhand för att försäkra dig om en plats anmalan.kulturfonden.fi.

Vill du vara med och dela tonerna vidare?

Vill du möjliggöra att unga lovande körledare får utvecklas och inspirera andra?

Då Sörens pappa Carey Lillkung fyllde 60 år gjordes en insamling för en planerad fond. Nu för Sören planerna vidare genom den nygrundade Lillkungs fond för främjandet av körmusik. I samband med Sörens 60-årsdag kan du göra en inbetalning till fonden.

Mottagare: Svenska litteratursällskapet • FI46 4055 4020 0000 20 • Meddelande: Lillkungs fond

I konserten medverkar

Amigo Choral (arrangör)
Wegeliuskören

Komptrio
Patrick Wingren, kapellmästare och piano
Marcus Söderström, bas
Erik Lillkung, trummor

Solister, ackompanjatörer och dirigenter
Anna-Maria Hallgarn
Alexander Lycke
Birthe Wingren
Tove Wingren
Riko Eklundh, konferencier
Emma Salokoski
Jonte Wingren
Maria Höglund
Tomas Höglund
Henrik Wikström
Alma, Anna och Emil Lillkung
Joel Forsbacka
Malin Ahlbäck
Malin Storbjörk
Sören Lillkung

Alla musiker delar sina toner gratis. Kören Amigo Choral står för musikarrangemang och artisternas resor och logi. Kulturfonden står för hyra och teknik.

Frågor och noggrannare information om konserten
Mia Smulter
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi

En ton för livet