Tillbaka
14.3.22   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Dubbelsignering då du anhåller om utbetalning

Har din organisation beviljats ett bidrag på 3 000 euro eller mera från Kulturfonden? Vi har tagit i bruk ett krav på dubbelsignering då du anhåller om utbetalning av ett beviljat bidrag. Läs det här innan du loggar in i vårt ansökningssystem för att anhålla om utbetalning.

Från och med mars 2022 kan inte en person ensam anhålla om utbetalning av bidrag på 3 000 euro eller mera som har beviljats till ett samfund.

I de här fallen måste en annan person inom organisationen medsignera – alltså bekräfta – din anhållan om utbetalning av bidraget. Det här kallar vi dubbelsignering eller medsignering. 

Varför kräver vi dubbelsignering?

För en stiftelse är det viktigt att veta att bidragen som beviljas används till rätt ändamål. Vi har förtroende för våra bidragstagare och utgår alltid från att bidragen används till det som vi beviljar dem för. Samtidigt måste vi göra allt vad vi kan för att garantera att våra donatorers pengar aldrig missbrukas.

Vi kräver redan att alla som fått ett bidrag inom ett år redovisar för hur det har använts. Kravet på dubbelsignering är ytterligare ett sätt för oss att trygga att bidraget används rätt. Vi vill på det här sättet försäkra oss om att åtminstone två personer i organisationen känner till ändamålet med bidraget och till vilket konto bidraget betalas.

Vilka bidrag gäller det?

Kravet på dubbelsignering gäller endast om bidraget

  • beviljats till ett samfund – en förening, ett företag eller en annan organisation – och
  • är på minst 3 000 euro.

Dubbelsignering behövs INTE om bidraget beviljats till en enskild person eller en arbetsgrupp.

Vem kan medsignera en anhållan?

Personen som medsignerar en anhållan om utbetalning ska inom organisationen vara överordnad dig som anhåller om utbetalningen. Hen kan antingen vara anställd eller förtroendevald. Om det inte finns en person som är överordnad dig inom organisationen, kan till exempel den högsta chefen bland de anställda, styrelsens vice ordförande eller en ekonomiansvarig medsignera din anhållan om utbetalning.

Till exempel:

  • Om du är högsta chef inom organisationens personal – till exempel vd, kanslichef eller verksamhetsledare – kan styrelseordförande medsignera anhållan om utbetalning.
  • Om du är organisationens styrelseordförande kan vice ordförande, ekonomiansvarig eller högsta chefen bland de anställda medsignera anhållan om utbetalning.
  • On du är lärare kan enhetens rektor medsignera anhållan.
  • Om du är rektor kan bildningschefen medsignera din anhållan.

Kom på förhand, innan ni anhåller om utbetalning, överens om vem som medsignerar anhållan om utbetalning.

Gör så här

Steg 1: Du anhåller om utbetalning

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i mejlet med beskedet om att du beviljats bidrag. Logga in i vårt ansökningssystem via länken och anhåll om utbetalning.

Skriv in kontaktuppgifterna till personen du vill att medsignerar anhållan om utbetalning. Du kan också skriva ett meddelande till medsigneraren. Personen som medsignerar ser kontonummer, bidragets ändamål och eventuella villkor för bidraget.

Kom ihåg att på förhand informera personen om dubbelsigneringen.

Kolla att all information stämmer innan du skickar förfrågan vidare. Medsigneraren kan inte redigera anhållan.

Klicka på ”Spara och fortsätt”.

Nu fortsätter medsigneraren processen.

Steg 2: Medsigneraren

Medsigneraren får ett automatiskt mejl ur vårt ansökningssystem. I mejlet finns en länk till signeringen. Medsigneraren använder sina personliga nätbankskoder eller Mobil ID för signeringen.

Medsigneraren kan bara godkänna anhållan. Om man hittar ett fel, måste personen som ursprungligen gjorde anhållan om utbetalning korrigera uppgifterna.

Steg 3: Du slutför anhållan om utbetalning

När medsigneringen är gjord, får du som inledde anhållan om utbetalning ett mejl. Då kan du igen logga in i vårt ansökningssystem för att slutföra anhållan om utbetalning.

Har du frågor?

Om du har frågor om dubbelsigneringen kan du kontakta oss på kansliet(at)kulturfonden.fi.

Dubbelsignering då du anhåller om utbetalning