Tillbaka
14.3.22   (Redigerad 22.3.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi skärper kraven på redovisning och tar i bruk indrivning

Du minns väl att vi kräver att alla bidrag redovisas. För dig som representerar ett samfund som fått ett bidrag på över 10 000 euro av Kulturfonden gäller dessutom skärpta krav från och med mars 2022. Samtidigt börjar vi tillämpa ett system för indrivning av alla bidrag – oberoende av storlek – som inte redovisats eller återbetalats inom utsatt tid.

Kulturfonden förutsätter att alla som fått ett bidrag inom ett år redovisar för hur det har använts. De nya, skärpta kraven på redovisningar är ett sätt för oss att försäkra oss om att bidrag används rätt.

Vilka bidrag gäller det?

De skärpta kraven på redovisningar gäller Kulturfondens bidrag

  • på minst 10 000 euro som
  • beviljats till en organisation eller ett samfund.

De skärpta kraven gäller alltså inte bidrag till enskilda personer eller arbetsgrupper.

Vad kräver vi?

Om bidraget är på 10 000–50 000 euro ska du lämna in

  • organisationens eller samfundets normala redovisning och
  • ett utdrag ur organisationens eller samfundets huvudbok för bokföringen där det framgår att bidraget har bokförts.

Om bidraget är på över 50 000 euro ska du lämna in

  • organisationens eller samfundets normala redovisning,
  • ett utdrag ur huvudboken från organisationens/samfundets bokföring där det framgår att bidraget har bokförts och
  • organisationens senaste bokslut och revisions-eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Ombudsmännen granskar och godkänner redovisningen och bilagorna efter att du lämnat in dem.

Indrivning

Om en av Kulturfondens bidragstagare trots upprepade påminnelser, inte redovisar eller inte betalar tillbaka ett bidrag som ska återgå, kan bidraget gå till indrivning. Det här gäller alla bidragsmottagare.

Redan i samband med ansökan godkänner alla sökande ett avtal om villkoren för bidragen. I avtalet framgår det tydligt att vi kräver återbetalning av bidraget om villkoren för det inte uppfylls och att det kan gå till indrivning.

Varför skärper vi kraven?

För en stiftelse är det viktigt att veta att bidragen som beviljas används till rätt ändamål. Vi har stort förtroende för våra bidragstagare och utgår alltid från att bidragen används till det som vi beviljar dem för. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att garantera att våra donatorers pengar används rätt. De skärpta kraven på redovisningar och indrivningen är två sätt av flera som vi använder oss av för att försäkra oss om det här.

Vi skärper kraven på redovisning och tar i bruk indrivning

Bild: Pixabay