Tillbaka
2.3.22   (Redigerad 29.3.23)   |   Nyheter

PoDoCo-stipendium för doktorer

Marie Nyman utvecklar ett läkemedel som används i cancerbehandling. Marie är forskare och sedan augusti 2021 är hon Kulturfondens PoDoCo-stipendiat hos Orion i Åbo.

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av en doktor med färsk akademisk kunskap i bagaget? Eller har du nyligen disputerat och vill använda din vetenskapliga kunskap inom näringslivet? Då är PoDoCo-programmet rätt för dig – ansök senast den 15 april 2023.

För många nydisputerade doktorer är det utmanande att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder post doc-forskare via PoDoCo-programmet.

Ansökan är öppen mellan den 1 mars och 15 april 2023.

Tillsammans med ett tio andra finländska fonder kan vi bidra till ungefär 30 ettåriga stipendier. Ett PoDoCo-stipendium är 30 000 euro från och med 2021.

Vad är PoDoCo?

PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och nydisputerade doktorer. Programmet har två målsättningar:

  • att ge företag möjlighet att förnya sig med hjälp av akademisk forskning och
  • att göra det lättare för nydisputerade att få in foten i näringslivet.

PoDoCo-programmet sammanför forskare och företag som fungerar inom samma bransch. PoDoCo-programmet är tvåårigt. Under det första året får forskaren ett PoDoCo-stipendium. Under det andra året får stipendiaten sin lön från företaget. Målsättningen är att företaget anställer forskaren efter det tvååriga programmet.

Här kan du läsa en intervju med PoDoCo-stipendiaten Marie Nyman.

En miljon euro per år

PoDoCo-programmet startade år 2015 på initiativ av universitet, industrin och stiftelser i Finland. Hittills har över 160 PoDoCo-stipendium beviljats. Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med.

De elva stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet.

Vem riktar sig PoDoCo till?

PoDoCo är för dig som nyligen disputerat – eller som står i beråd att göra det inom den närmaste tiden – och vill jobba i ett företag.

Finländska företag eller företag med affärsverksamhet i Finland kan delta i programmet, oberoende av bransch eller företagets storlek.

PoDoCo erbjuder företag:

  • information om unga, högutbildade och begåvade doktorer och deras specialkunnande
  • möjlighet att utnyttja doktorernas analytiska och strategiska kunnande
  • stiftelsernas forskningsbidrag för att täcka doktorernas kostnader i projektets första fas

Ansök så här

Post doc-forskaren och företaget planerar först tillsammans ett utvecklingsprojekt. Post doc-forskaren ansöker sedan elektroniskt om bidrag. Läs noggrannare instruktioner om hur du fyller i ansökan här. Stiftelserna som deltar i PoDoCo-programmet kan bevilja bidrag för sex eller tolv månader.

Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen: www.podoco.fi

PoDoCo-stipendium för doktorer