Tillbaka
7.3.22   (Redigerad 13.4.22)   |   Nyheter

Ansök om lärlingsstipendium

Bild: Laura Mendelin

Nu kan du som är nyutexaminerade konstnär eller hantverkare ansöka om lärlingsstipendium av Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.3.2022–12.4.2022.

Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium.

Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker.

Gör din ansökan här.

Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium på hösten – ansökan är då öppen 12.9–12.10.2022.

Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi.

Lärlingar hösten 2021

Totalt nio personer ansökte om lärlingsstipendium under föregående ansökningstid på hösten 2021.

Vi beviljade sex lärlingsstipendium:

Linus Appel, musik, 7 500 euro
Kaisa Lundán, teater, 15 000 euro
Ida Korsström, formgivning, 5 000 euro
Robin Söderholm, formgivning, 15 000 euro
Christa Nyman, formgivning,15 000 euro
Christa Friberg, bildkonst, 15 000 euro

Om Kulturfondens lärlingsstipendier

  • Kulturfondens lärlingsstipendium är för dig som är konstnär eller hantverkare och nyligen avslutat din egentliga utbildning
  • Också du som har studerat ämnen inom museisektorn och vill ha internationell erfarenhet kan ansöka om lärlingsstipendium
  • Lärlingsstipendiet är 1 250 euro per månad och kan beviljas för högst tolv månader
  • Du kan ansöka om stipendiet två gånger per år: 12.3 – 12.4 och 12.9 – 12.10
  • För att du ska kunna beviljas ett lärlingsstipendium ska du ha ett avtal med en handledare
Ansök om lärlingsstipendium