Tillbaka
12.10.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfondens hållbarhetspolicy

Vi på Kulturfonden har alltid strävat till att vara hållbara i vår verksamhet. De senaste åren funderat på hur vi kan bli ännu mera hållbara. Nu har vi skrivit en hållbarhetspolicy.

Du kan läsa vår hållbarhetspolicy här.

Vårt uppdrag är att stödja utbildning och kultur på svenska i Finland och det gör vi genom att dela ut bidrag för verksamhet och projekt för det svenska i Finland.

Vi följer god stiftelsepraxis. Det betyder att vi förbinder oss till god förvaltning, vi ska visa respekt för våra sökande, samarbetsparter och kunder och vi ska vara transparenta i vår verksamhet. Det här är redan ett slags mått på att vi arbetar  ekonomiskt och socialt hållbart.

Som en ansvarsfull organisation år 2021 måste vi också tänka på den ekologiska hållbarheten, det vill säga på hur mycket miljöbelastning vår egen och våra bidragsmottagares verksamhet leder till.

Sedan några år tillbaka finns det en fråga om hållbarhet i ansökningsblanketten.

Kulturfondens hållbarhetspolicy