Tillbaka
25.8.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Dags att renovera föreningshuset?

I september tar vi emot ansökningar om renoveringsbidrag. Bild: Pixabay

I september tar vi emot ansökningar om renoveringsbidrag – både för planeringskostnader och renoveringskostnader. Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka.

Ansök först om bidrag för konditionsbedömning och planering. Bidraget är högst 5 000 euro. Vi rekommenderar att föreningar som står inför en renovering inleder med att beställa en konditionsbedömning av fastigheten. I konditionsbedömningen bedöms byggnadens eventuella kulturhistoriska värde, nuvarande skick och renoveringsbehov. Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering.

Bidraget för renoveringsåtgärder kan sedan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen. Bidraget är högst 10 000 euro. Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder.

Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen.  

Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

Sedan våren 2021 kan också att föreningar som inte äger sitt hus kan söka bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo.

Ansökningstid två gånger i året

Ansökningstiden för renoveringsbidragen är i april och september.

Frågor?

Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi), för noggrannare information. 

Dags att renovera föreningshuset?