Tillbaka
15.4.21   (Redigerad 17.5.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ytterligare 400 000 euro till kulturfältet

Bild: Laura Mendelin

Konstnärer – särskilt scenkonstnärer – har över ett år varit i ett ekonomiskt och professionellt pressat läge. Svenska kulturfonden satsar nu 400 000 euro på stipendier för rekreation, rehabilitering och friskvård för professionella skådespelare och konstnärer.

– Vi hör varje vecka om konstnärer, särskilt scenkonstnärer, som mår dåligt; de får inte jobba och är ofta utan utkomst. Många har bra projektplaner, men under pandemin är de omöjliga att förverkliga och det skapar frustration. Normalt ställer Kulturfonden stora krav på projektkoncept och planering men den här gången nöjer vi oss med att bidra till att göra livet litet drägligare under en svår period, säger Åsa Juslin, Kulturfondens ledande ombudsman inom kultur.

Kulturfonden tar mellan den 15 april och 16 maj 2021 emot ansökningar om Systrarna Standertskjölds stipendier för rekreation, rehabilitering och personlig friskvård för skådespelare och konstnärer.

– Det här är en satsning som vi gör endast i år. Lise och Thelma Standertskjölds fond har mycket god avkastning och fondens regler gör det möjligt för oss att undantagsvis bevilja bidrag för rehabilitering och friskvård, säger Åsa Juslin.

Stipendierna på högst 2 000 euro kan sökas av

  • professionella skådespelare eller konstnärer som är
  • yrkesverksamma eller pensionerade och
  • svenskspråkiga och bosatta i Finland eller i huvudsak arbetar på svenska i Finland.

Bland de sökande prioriterar Kulturfonden frilansare.

Läs mer om stipendierna här.

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Lise och Thelma Standertskjölds fond är en av Kulturfondens största specialfonder.

Systrarna, som båda var konstnärer, ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer. Deras hem, Villa Elfvik i Esbo, skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden istället investerat i pensionärs- och seniorlägenheter. Senast i Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors 2017.

***

Svenska kulturfonden
Den 15 april 2021
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Noggrannare information:

Åsa Juslin (kommentarer)
ledande ombudsman, kultur
050 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Martina Landérn-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Ytterligare 400 000 euro till kulturfältet