Tillbaka
3.3.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Joel Johansson ny fastighetschef

Diplomingenjör Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI).

Joel Johanssons uppdrag blir att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet.

Joel Johansson har lång erfarenhet av projektledning inom byggnads- och fastighetssektorn. Sedan november 2017 jobbar han som regionchef på
Sweco PM Oy. Johansson är utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan (2006) med byggnadsekonomi som huvudämne.

– Jag har en bred erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetssektorn. På Kulturfonden och SKUI får jag använda mina kompetenser för att vara med och utveckla och stödja det svenskspråkiga kultur- och utbildningsfältet, säger Joel Johansson.

Tillsammans med SKUI:s styrelse ska Joel Johansson bereda och förverkliga fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Han ska också sköta Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. I samarbete med andra fonder och stiftelser ska han planera och koordinera fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn.

– Det är med stor nyfikenhet och förväntan jag tar mig an det här spännande jobbet.

Joel Johansson är 40 år och bor med sin familj i Kvevlax.

Joel Johansson efterträder Johan Johansson som jobbade med fastighetsfrågor vid SKUI under nästan fem år.

***

Pressmeddelande, den 3 mars 2021

Noggrannare information:

Svenska kulturfondens fastighetspolicy
SKUI:s webbplats

Joel Johansson
050 354 0802
joel.j.johansson@gmail.com

Mikaela Nylander
styrelseordförande
Svenska kulturfonden och SKUI
050 511 3029
mikaela.nylander@gmail.com

Joel Johansson ny fastighetschef

Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Kulturfonden och SKUI.