Tillbaka
3.3.21   (Redigerad 16.4.24)   |   Nyheter

Joel Johansson ny fastighetschef

Diplomingenjör Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI).

Joel Johanssons uppdrag blir att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet.

Joel Johansson har lång erfarenhet av projektledning inom byggnads- och fastighetssektorn. Sedan november 2017 jobbar han som regionchef på
Sweco PM Oy. Johansson är utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan (2006) med byggnadsekonomi som huvudämne.

– Jag har en bred erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetssektorn. På Kulturfonden och SKUI får jag använda mina kompetenser för att vara med och utveckla och stödja det svenskspråkiga kultur- och utbildningsfältet, säger Joel Johansson.

Tillsammans med SKUI:s styrelse ska Joel Johansson bereda och förverkliga fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Han ska också sköta Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. I samarbete med andra fonder och stiftelser ska han planera och koordinera fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn.

– Det är med stor nyfikenhet och förväntan jag tar mig an det här spännande jobbet.

Joel Johansson är 40 år och bor med sin familj i Kvevlax.

Joel Johansson efterträder Johan Johansson som jobbade med fastighetsfrågor vid SKUI under nästan fem år.

***

Pressmeddelande, den 3 mars 2021

Noggrannare information:

Svenska kulturfondens fastighetspolicy
SKUI:s webbplats

Joel Johansson
050 354 0802
joel.johansson@kulturfonden.fi

Mikaela Nylander
styrelseordförande
Svenska kulturfonden och SKUI
050 511 3029
mikaela.nylander@gmail.com

Joel Johansson ny fastighetschef

Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Kulturfonden och SKUI.