Tillbaka
4.3.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nästan 1 000 studerande ansökte om stipendium

Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands. Bild: Pixabay

I februari kunde heltidsstuderande vid yrkeshögskolor och universitet ansöka om stipendium från Svenska studiefonden. Alla sökande får besked i maj.

Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands. Trots att coronakrisen skapar osäkerhet tog vi emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelser. Vi följer med läget och om planerna för en utlandsvistelse förändras är vi flexibla med användningen av stipendiet.

Ifjol fick Studiefonden 1051 ansökningar och delade Studiefonden ut över 800 000 euro. I år fick Studiefonden färre ansökningar. Totalt 963 studerande ansökte om stipendium i februari 2021.  

Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj.

Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi.

Kom ihåg att anhålla om utbetalning

Efter att du beviljats stipendium ska du anhålla om utbetalning. Vi betalar inte ut beviljade stipendier automatiskt.

Från och med 2021 betalar vi ut bidraget i två rater. Efter att du har beviljats bidrag kan du lyfta 85 procent av ditt stipendium. Resten av ditt stipendium, alltså 15 procent av stipendiesumman, får du efter att du ha redovisat hur du använt ditt stipendium.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

Nästan 1 000 studerande ansökte om stipendium