Tillbaka
16.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sex miljoner dagstidningssidor digitaliseras

Inom några år blir alla dagstidningar som getts ut på svenska i Finland tillgängliga digitalt. Finlandssvenska fonder och stiftelser satsar 1,85 miljoner euro på Nationalbibliotekets projekt. Svenska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet står tillsammans för halva beloppet.

Under de närmaste tre åren ska Nationalbiblioteket digitalisera alla dagstidningar som utkommit på svenska i Finland. År 2024 ska nästan sex miljoner dagstidningssidor gå att läsa digitalt.

Tidigare måste de som letade efter en äldre tidningsartikel ta sig till ett specifikt arkiv för att läsa tryckta tidningarna eller mikrofilmer. Nu publiceras alla tidningsartiklar som utkommit före 1950 fritt på webben. Nyare tidningar än så blir digitalt tillgängliga och sökbara i arkiv och på friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo.

– Vår satsning handlar om att göra det svenska materialet mera synligt och mera tillgängligt – för forskare, för elever och studerande och för alla andra som är intresserade av historia och samhälle. Lagen och den offentliga sektorn garanterar en viss tillgång till äldre tidningsartiklar, men vi vill att det svenska materialet ska vara lättare att komma åt än så, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

– Att göra dagstidningarna tillgängliga och sökbara är av största betydelse för att levandegöra samhällsutvecklingen i Finland. Vi är glada över att kunna bidra till utvecklandet av öppna digitala tjänster som många människor ivrigt väntar på, säger Svenska litteratursällskapets vd Dag Wallgren.

Förutom Svenska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet deltar också följande stiftelser och fonder i finansieringen:

  • Föreningen Konstsamfundet
  • Stiftelsen Tre Smeder
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Svenska folkskolans vänner
  • Harry Schauman Stiftelse

Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen.

***

Pressmeddelande – den 16 december 2020

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm, kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Sex miljoner dagstidningssidor digitaliseras

Bild: Evy Nickström