Tillbaka
15.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bidrag för nästan en halv miljon euro till Österbotten

Svenska Österbottens kulturfond delar i december ut drygt 460 000 euro. De nästan 580 bidragen går främst till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten. I Kristinestad fördelas samtidigt drygt 37 000 euro.

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) är ett samlingsnamn på 29 fonder som stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till svenskspråkiga Österbotten. De största enskilda fonderna inom SÖK är Henry och Martta Bertells minnesfond och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Båda fonderna delar ut bidrag till österbottniska studerande.

– I år fick vi fler ansökningar än tidigare till de här fonderna. Många studerande har haft svårt att hitta sommarjobb eller annat arbete vid sidan om studier och pressen på deras ekonomi är hårdare än vanligt, säger Kulturfondens ombudsman för Österbotten Martin Enroth.

Till Westbergs fond kom 164 ansökningar, nästan 100 fler än i fjol, och till Bertells fond 415 ansökningar. Totalt fick SÖK-fonderna drygt 800 ansökningar. Beloppen varierar mellan 200 och 5 000 euro.

– Ansökningarnas ändamål är brokigt. Förutom fonderna för studerande har vi också fonder som stöder skogsbruk och skogsforskning. Här var ändå intresset mindre och vi blir tvungna att flytta över en del av avkastningen till nästa års utdelning, säger Martin Enroth.

Kristinestads kulturfond delar samtidigt ut drygt 37 000 euro i Kristinestad. Fonden stöder bland annat organisationer som verkar för den svenska befolkningen, studerande, forskare och utvecklingen i staden – till exempel underhåll, fasadrenoveringar och utsmyckning.

Här finns alla beviljade bidrag

I Kulturfondens webbtjänst beviljade.kulturfonden.fi listas alla beviljade bidrag – mottagare, ändamål och belopp. Decemberutdelningen i Österbotten hittar du här:

Bertells minnesfond – 360 bidrag, knappt 230 000 euro

Westerbergs fond – 100 bidrag, drygt 75 000 euro

Övriga SÖK-fonder – 104 bidrag, drygt 160 000 euro

Kristinestads kulturfond – 19 bidrag, drygt 37 000 euro

***

Pressmeddelande, den 15 december 2020

Noggrannare information:

Martin Enroth (kommentarer)
ombudsman, Österbotten
martin.enroth(at)kulturfonden.fi
040 715 4697

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 505 0817

Bidrag för nästan en halv miljon euro till Österbotten