Tillbaka
16.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Över 100 000 euro till skärgård och jordbruk i Nyland

Slow food, skärgårdssmaker och hållbart jordbruk var tre ändamål som övertygade då Svenska kulturfonden fördelade 116 000 euro med fokus på jordbruk och skärgård i Nyland.

Inom Svenska kulturfonden finns två nyländska specialfonder som stöder jordbruk respektive skärgård, Henrik Nysténs testamentsfond och Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond

Nysténs testamentsfond beviljade i december fem bidrag på totalt 66 000 euro. Bidragen går till att främja jordbruket i västra Nyland och till västnyländska studerande inom jordbruk.

Ett stort bidrag på 55 000 euro går till ett längre projekt vid Yrkeshögskolan Novia. Det här är den andra raten av ett treårigt bidrag.

– Projekt Lantbruk 2.0 utvecklar nya metoder för ett hållbart och cirkulärt lantbruk. Man har fokus bland annat på fortbildning, lokala alternativa matnätverk – till exempel REKO-närmatsringar – och samarbeten mellan Novias studerande och lantbruks- och landsbygdsföretagare. Det här är en bra möjlighet för oss att stödja utvecklingen av lantbruket i Nyland, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

Föreningen Slow Food Västnyland får också ett större bidrag på 5 000 euro ur Nystén testamentfond.

– Det här bidraget går till program under Slow Food-festivalen i Fiskars i oktober 2021. Vi är glada att vi via Nysténs fond kan stödja också matkultur och hållbarhetsfrågor inom matproduktion och konsumtion, säger Matts Blomqvist.

Winbergs nyländska skärgårdsfond delar ut 17 bidrag på sammanlagt 50 000 euro. Skärgårdsfonden stöder ”den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran”.

Bland annat Nylands Fiskarförbund får 5 500 euro och arbetsgruppen Skärgårdssmaker ett 4 000 euro.

Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander är också ordförande för Nylands Fiskarförbund och anmälde jäv i frågan. Hon deltog inte i behandlingen av ansökningarna eller i beslutsfattandet.

Alla beviljade bidrag

Kulturfonden offentliggör alla beviljade bidrag. Här finns en förteckning över utdelningen ur Winbergs och Nysténs fonder i december 2020:

Henrik Nysténs testamentsfond

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Helsingfors den 16 december 2020

Noggrannare information:

Matts Blomqvist (kommentarer)
Ombudsman, Nyland
050 592 3795
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Över 100 000 euro till skärgård och jordbruk i Nyland

Slow food, skärgårdssmaker och hållbart jordbruk var tre ändamål som övertygade då Svenska kulturfonden fördelade 116 000 euro med fokus på jordbruk och skärgård i Nyland. Bild: Pixabay