Tillbaka
23.9.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Tio sätt att främja två- och flerspråkighet

- Vi hoppas att många skolor hittar någon innovation som de vill ta i bruk, säger Kulturfondens ombudsman Katarina von Numers-Ekman. Bild: Amanda Grönroos

Vilka är de bästa sätten i världen att stödja språkinlärning bland barn och unga? Organisationen HundrED presenterar i samarbete med Svenska kulturfonden tio framgångsrika pedagogiska innovationer som främjar två- och flerspråkighet i skolan. HundrED:s rapport ”Bilingual Education” publiceras inför europeiska språkdagen lördagen den 26 september.

– Trots att språkbad är ett bra sätt att ge barn en stark tvåspråkighet, är det få kommuner som erbjuder eleverna det. Kommuner kan uppleva språkbaden som dyra och utmanande för personalrekryteringen och administrationen. Vi ville veta hur man i andra länder undervisar två- och flerspråkiga barn och unga. Finns det andra modeller som är lättare och billigare att ta i bruk och som når flera barn och unga?, säger Kulturfondens ledande ombudsman Berndt-Johan Lindström.

Det här blev startskottet för Kulturfondens samarbete med organisationen HundrED. Kulturfonden beviljade ifjol ett bidrag på 75 000 euro till HundrED. HundrED skulle ta reda på hur man kan öka intresset för språkinlärning och samtidigt hitta nya modeller för både språkbad och annan språkinlärning.

– Vi ville också stödja lärare som undervisar barn och unga med ett främmande språk som modersmål. Idag integreras få elever på svenska i Finland och därför ville vi se vad vi kan lära av andra länder om hur man stärker språk som talas av elever i mångkulturella skolor, säger Kulturfondens ombudsman Katarina von Numers-Ekman.

För att hitta goda innovationer efterlyste HundrED framgångsrika projekt i hela världen. Före deadline i februari 2020 hade man fått förslag från över 20 länder. En internationell panel med sakkunniga, HundrED:s forskningsteam och Kulturfondens representanter utsåg de tio bästa innovationerna.

– Vi letade främst efter roliga, kreativa och kommunikativa metoder för att lära sig nya språk. Dessutom var det viktigt att innovationerna skulle vara lätta att anpassa till nya sammanhang. Nu hoppas vi att många skolor hittar någon innovation som de vill ta i bruk, säger Katarina von Numers-Ekman som har en bakgrund som modersmålslärare.

De tio innovationerna och länderna som de härstammar från:

  1. Global Minds Initiative främjar interkulturell vänskap, förståelse för olika kulturer och empati i undervisningen. Projektet parar ihop studerande som har engelska som modersmål med studerande som har ett annat modersmål. Målgruppen är 11-15-åringar. (Pittsburgh, USA)
  2. Kamilala är ett internationellt nätverk för utbildningsaktörer med ett gemensamt mål; att göra språklig och kulturell mångfald till en resurs via kreativa konstupplevelser. Kamilala riktar sig till 3–15-åringar och har spritts till tio länder. (Frankrike)
  3. Kiwa Digital är ett världsledande produktionshus för upplevelsebaserade applikationer. Genom att använda ny teknologi skapar Kiwa-Digital interaktiva och pedagogiska berättelser över språk- och kulturgränserna. (Nya Zeeland)
  4. Språkambassadörerna besöker skolor för att berätta om sina egna upplevelser i samband med att de lärt sig nya språk. Vid skolbesöken får eleverna och studerande en tydlig bild av de personliga fördelarna med språkkunskaper utanför skolan. (Finland)
  5. I en Language Friendly School -skola välkomnas och värdesätts elevernas, föräldrarnas och lärarnas olika språk. Flerspråkiga elever stärker sina kognitiva och sociala färdigheter då de kan använda sitt hemspråk i vardagliga skolsituationer. (Nederländerna)
  6. Language Party är ett nytt och intimt sätt att samlas för att fira mångfalden av språk som talas i grannskap i större och mindre städer. Vid festerna, som kan ordnas var som helst i världen, delar berättare med sig av sagor på sitt modersmål och översätter dem sedan till publikens språk. (Australien)
  7. Språkdusch i Jyväskylä är en metod för att undervisa främmande språk. Småbarnspedagogen använder målspråket då och då i barnens vardagliga aktiviteter. Språkduschens syfte är att undervisa främmande språk i vardagliga rutiner då det känns naturligt. I språkduschen skapar man positiva erfarenheter av språk och språkinlärning. (Finland)
  8. Med hjälp applikationen Linguacuisine kan du lära dig ett främmande språk medan du lagar mat. Linguacuisine främjar och utforskar digital läskunnighet, språkinlärning, kokkonst och förståelse för andra kulturer. Applikationen är gratis och används redan i 71 länder. (Storbritannien)
  9. Mother Tongue Education for Early Learners är ett projekt som erbjuder utbildningar och utvecklar läromedel och annat undervisningsmaterial som behövs för att ordna undervisning på elevernas eget modersmål i Uganda. I Uganda undervisas eleverna på det nationella språket. Eftersom många elever har ett annat modersmål är det utmanande för dem att följa undervisningen under de första skolåren. Med hjälp av projektets undervisningsmaterial och utbildningar blir det möjligt att undervisa de yngsta eleverna också på deras eget modersmål. (Uganda)
  10. Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform för hela Norden. Plattformen erbjuder undervisningsmaterial för årskurs 1-9 och gymnasiet på alla nordiska språk. Innovationen är ett kostnadsfritt forum som ger eleverna möjlighet att uppleva och förstå de andra nordiska språken och länderna. Kontakten skapas via gemensamma nordiska teman och perspektiv. (Norden)

Publikationen, som innehåller alla de utvalda pedagogiska innovationerna för språkinlärning, är ett HundrED Spotlight-projekt. Publikationen finns tillgänglig på svenska, finska och engelska via HundrED:s webbplats.

Spotlight-projektet och innovationerna uppmärksammas under Helsinki Education Week och HundrED Innovation Summit i början av november 2020.


Pressmeddelande, den 23 september 2020

Noggrannare information om HundrED och Bilingual Education-projektet:
https://hundred.org/en/collections/bilingual-education

Noggrannare information/Kulturfonden:

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
ledande ombudsman, utbildning
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Tio sätt att främja två- och flerspråkighet