Tillbaka
25.9.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Artificiell intelligens är en medborgarkunskap

Teemu Roos är professor i datavetenskap och hade undervisat i artificiell intelligens i nio år när det kom en förfrågan från Arbets- och näringsministeriet om kurser i ämnet.

Kunskap om artificiell intelligens gör oss till bättre medborgare och innovatörer. Därför har Svenska kulturfonden bidragit till att utveckla en svenskspråkig version av den kostnadsfria onlinekursen Elements of AI. Bakom kursen står Helsingfors universitet och företaget Reaktor.

Text och bild: Sophie och Daniel Kawecki / Idelhöjd

Det här är en förkortad version av reportaget som ingick i Kulturfondens årsbok 2019. Läs hela reportaget här.

Allt mera i vår vardag bygger på artificiell intelligens (AI); sökresultat på internet, varuleveranser, kartor och rutter, medicinska diagnoser – exemplen är många. Teknikerna bakom artificiell intelligens är visserligen inspirerade av hur den mänskliga hjärnan fungerar, men de har ytterst lite att göra med de intelligenta maskiner som möter oss i science fiction. Grundprinciperna bakom artificiell intelligens går att förstå utan kunskaper i programmering. Det är just denna grundförståelse som kursen erbjuder.

Professor Teemu Roos vid Helsingfors Universitet har undervisat i AI i mer än nio år och är en av initiativtagarna till kursen.

– Processen startade med en förfrågan från arbets- och näringsministeriet, berättar Teemu. De har tagit fram en AI-strategi för Finland och undrade om vi hade fritt tillgängligt kursmaterial om ämnet. Vi har mycket kunskap på fakulteten, bland annat en grundkurs i AI för andraårsstuderande, så jag tänkte att om någon ska göra något så är det vi!

En inkluderande kurs

Kursen skapades ursprungligen på engelska i samarbete med företaget Reaktor, vars Helsingforskontor ligger mitt på universitetsområdet. Universitetets engelskspråkiga material omarbetades för att göra kursen tillgänglig också för dem som inte har för kunskaper i datateknik och programmering. Men även språket visade sig vara en viktig del i arbetet med kursen.

– Vi hade »Pihtiputaan mummo« som målgrupp, berättar Teemu. Vi insåg tidigt att hon inte skulle klara av kursen på engelska utan måste få den på sitt eget språk. Så vi började arbeta på en finskspråkig och en svenskspråkig version av kursen.

För att skapa den svenskspråkiga versionen sökte man medel från bland annat Svenska kulturfonden. Målsättningen var att göra kursen tillgänglig i alla svenskspråkiga gymnasier. Men målgruppen var större än så – den svenskspråkiga kursen har också lanserats i Sverige med Linköpings universitet och nätverket AI Innovation of Sweden som samarbetspartner.

Janina Fagerlund är produktansvarig på företaget Reaktor och var i en nyckelroll när kursen skapades. Hennes inledande kartläggning visade att det fanns många rädslor förknippade med artificiell intelligens.

Janina Fagerlund är produktansvarig på Reaktor och har spelat en nyckelroll i planeringen och marknadsföringen av den svenskspråkiga versionen av kursen Elements of AI.

– Det saknades en kurs för vanliga människor – en kurs som förklarar vad det egentligen handlar om. Därför var det viktigt att göra kursen inkluderande.

Janina konstaterar att det var betydligt mer komplicerat att ta fram en svensk språkversion än att bara skicka en text för översättning.

– En stor del av arbetet handlade om att skapa synlighet för kursen när den väl var översatt och att lösa olika tekniska frågor för att få alla kurselement på rätt plats i den nya språkversionen. Samarbetet med översättaren var flexibelt och vi diskuterade ibland flera gånger i veckan kring texterna. Det var viktigt att få känslan och tonen rätt så att texten inte skulle kännas för svår. Vår samarbetspartner Linköpings universitet var involverad eftersom uttrycken och exemplen skulle fungera också i Sverige.

Medborgarkompetens

När kursen togs fram var målsättningen att en procent av landets befolkning skulle gå den – ett mål som har nåtts i varje fall till antalet registreringar, som nu uppgår till det dubbla. Men varför ska en vanlig människa egentligen intressera sig för grunderna i artificiell intelligens? Både Teemu Roos och Janina Fagerlund lyfter fram medborgarkompetensen som ett viktigt skäl.

– Grundläggande kunskap om AI gör att vi förstår hur till exempel filterbubblor fungerar och hur de kan leda till polarisering, säger Teemu.

– Det är lättare att lura människor som inte vet hur AI fungerar eftersom det är svårt att tänka kritiskt kring något som man inte förstår, instämmer Janina.

Översättningen av kursen till svenska blev något av ett pilotprojekt och flera andra länder har varit intresserade av samarbete för att kunna erbjuda kursen på sitt eget språk. I nuläget finns kursen även på tyska, norska och estniska. Tack vare EU-stöd kommer kursen efterhand att göras tillgänglig på alla officiella EU-språk.

Artificiell intelligens är en medborgarkunskap