Tillbaka
21.9.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden stöder gärna modersmålsinriktad svenska

Bild: Amanda Grönroos

Här kan du läsa vår insändare i Hufvudstadsbladet i september 2020.

Vi på Svenska kulturfonden gör gärna en insats för den modersmålsinriktade svenskan! Det är helt i linje med vårt uppdrag.

Professorerna Mirja Saari, Marketta Sundman och Auli Hakulinen skriver i sin insändare ”Tvåspråkiga elever i finsk skola är en försummad grupp” (Hbl 12.9.2020) om hur sällan finska skolor erbjuder undervisning i modersmålsinriktad svenska (äiru) för elever som har svenska som ett av sina hemspråk. Skribenterna föreslår att Kulturfonden kunde ge understöd åt projekt som kan bidra till ett utökat utbud av äiru-undervisningen i de finska skolorna och att de tvåspråkiga eleverna i den finska skolan får en mångsidig undervisning i modersmålsinriktad svenska.

Att bidra till en levande två- och flerspråkighet i Finland är ett av Kulturfondens kärnuppdrag och vi finansierar kontinuerligt satsningar på barns och ungas språkutveckling. Bland våra senaste satsningar finns det strategiska programmet Hallå! – för en levande tvåspråkighet, där vi bland annat beviljade finansiering till ett utvecklingsprojekt för undervisningen i modersmålsinriktad finska. Vi är en stor finansiär av nätverket Svenska.nu som stöder utvecklingen av undervisningen i svenska i finskspråkiga skolor. Också språkbadsundervisningen och verksamheten i skolorna på språköarna har hög prioritet i vår utdelning. Vi vill dessutom lyfta fram en aktuell sammanställning av innovationer inom språkundervisning, som vi i september ger ut i samarbete med organisationen HundrED.

Vi kan till exempel bevilja finansiering för vetenskaplig forskning eller pedagogiska pilotprojekt av olika slag. Vi är öppna för diskussioner med utbildningsanordnare och andra aktörer. Innovativa och ambitiösa ansökningar med koppling till modersmålsinriktad svenska är mer än välkomna under vår ansökningstid i november.

Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden

Berndt-Johan Lindström, ledande ombudsman på Svenska kulturfonden

Kulturfonden stöder gärna modersmålsinriktad svenska