Tillbaka
9.6.20   (Redigerad 10.6.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Gutsy Go förebygger marginalisering

Ungdomar ska vara delaktiga i samhället. Det här är tanken bakom den prisbelönta metoden Gutsy Go. Nu ska metoden spridas också bland svenskspråkiga högstadieelever. Kulturfonden bidrar med 50 000 euro.

Gutsy Go stöder ungdomar som vill göra goda gärningar för närsamhället och för mänskor som behöver hjälp. Ungdomarna blir fredsskapare på gräsrotsnivå och bidrar till att öka välmående och minska polariseringen i samhället. Det här är värdefullt, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Genom Gutsy Go får ungdomar möjlighet att påverka sin närmiljö. De får identifiera och lösa problem i sin hemkommun. Till exempel minska ensamheten bland seniorer och hjälpa dem med hushållssysslor. Ungdomarna får sedan handledning av medieproffs i att utveckla sina idéer, filma sina insatser och editera materialet till videoklipp som sprids på nätet.

Nu ska metoden nå ut till fler svenskspråkiga högstadieelever genom en satsning på tvåspråkighet. Några finlandssvenska fonder bidrar med finansiering på sammanlagt 150 000 euro. Kulturfondens andel är 50 000 euro.

Ett pilotprojekt för att använda metoden på två språk har redan drivits i Sibbo med goda resultat. Nu ska Gutsy Go användas också i Vasaregionen och i Åbo med omnejd. Ungefär 100 svenskspråkiga lärare utbildas till Gutsy Go-coachar. Den tvåspråkiga satsningen resulterar i 100 tvåspråkiga videoklipp.

Videoklipp på tidigare Gutsy Go-gärningar hittar du här.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Helsingfors den 9 juni 2020

Noggrannare information:

Sören Lillkung
vd
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
040 620 7500

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Gutsy Go förebygger marginalisering

Ungdomar ska vara delaktiga i samhället. Det här är tanken bakom den prisbelönta metoden Gutsy Go. Nu ska metoden spridas också bland svenskspråkiga högstadieelever. Bild: Gutsy Go