Tillbaka
29.5.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Spökhuset fick nytt liv

I festsalen är stolarna radade och i aulan står en moped parkerad – förberedelserna för Vörå ungdomsförenings revy anno 2020 är i full gång. Med på scenen finns bland andra ordförande Niklas Svartbäck, vice ordförande Victor Ohlis och sekreterare Fanny Hästbacka.

(Observera att det här reportaget skrevs innan coronakrisen.)

Året är 1912. Koskeby ungdomsförening grundas och ett föreningshus byggs. År 1953 bygger man ut huset till vad det är i dag. 26 år senare, 1969, går fem föreningar ihop och Vörå ungdomsförening grundas.

Sedan 2009 har Vörå ungdomsförening renoverat nästan oavbrutet. Det hela startade med ett större projekt där man rustade upp festsalen, scenen, aulan, köket och serveringsrummet.

Föreningshuset hade då sett sina bästa dagar. I ett skede stod gräset så högt runt husknutarna att en jordbrukare bärgade hö från vad som i dag är parkeringsplats.

– Det var som ett spökhus. Slitet och utnött, beskriver Ohlis.

– Jo, det gick knappt att koka kaffe i köket, tillägger Svartbäck.

Vörå ungdomsföreningen genomförde renoveringen som ett EU-finansierat Leaderprojekt tillsammans med intresseorganisationen Aktion Österbotten. Man samarbetade också med ytbehandlingslinjen vid Yrkesakademin i Österbotten.

Ungdomsföreningen tog ett eget banklån och fick bidrag via Hembygdsförbundet, Vörå kommun och Kulturfonden.

År 2012 hade man rott i land projektet och den totala prislappen för renoveringen landade på 136 300 euro. Banklånet på 26 000 euro betalades tillbaka på ett år.

Lärorik renovering

Efter den omfattande renoveringen har man också utfört mindre renoveringar. I föreningshuset finns förutom allmänna utrymmen, som festsal och serveringsrum, också en liten verkstad, övningsrum för band och teatergarderoben. Flera av dessa har rustats upp efterhand.

Sommaren 2018 förnyades taket på föreningshuset med bidrag från Vörå kommun, Hembygdsförbundet, Vörå Sparbanks Aktiastiftelse och Kulturfonden.

Renoveringarna varit lärorika.

– Man vet aldrig vad man kommer hitta när man renoverar, säger Svartbäck.

Hästbacka lyfter fram talkofolket som en oerhört viktig del av renoveringarna.

– Vi har kunnigt folk på talko. Alltid finns det någon som kan något om ytbehandling, byggarbeten och elarbeten. Om man inte kan från förut så lär man sig på plats.

Ett ställe att hänga på

Alla tre konstaterar att föreningshuset i dag är ett allmännyttigt hus där det ofta ordnas olika sammankomster som dop, julfester och möten. Också skolavslutningar ordnas i festsalen.

Vad har renoveringarna betytt för föreningen?

– Folk har fått upp ögonen för huset, säger Niklas Svartbäck.

Fanny Hästbacka berättar att också utomstående visat intresse för huset, mycket tack vare att lokalen är fräsch och funktionell. Där har till exempel ordnats bröllopsfester utan att paret haft någon anknytning till Vörå.

På vinden i den 800 kvadratmeter stora byggnaden är det senaste renoveringsprojektet i full gång. Där rustar man upp ett 120 kvadratmeter stort utrymme för Vörås ungdomar.

– Tanken är att skapa något där ungdomarna får vara delaktiga, säger Svartbäck och berättar att kravet var att ungdomarna själva är med och renoverar.

Idén bakom ungdomsrummet uppstod som ett samarbete mellan Vörå ungdomsförening och Vörå Lions Club. Målsättningen är att skapa ett mångfunktionellt utrymme med bland annat toalett, ett litet kök och ett tv-rum.

– Finansieringen för ungdomsrummet har vi löst tillsammans med Vörå Lions Club, säger Ohlis och berättar att många finansiärer står bakom projektet, bland annat Kulturfonden.

Revyn som dragplåster

De stora danserna på 70- och 80-talet med tusentals besökare är i dag ett minne blott, även om man fortfarande ordnar några mindre danser ett par gånger om året. Ett annat evenemang som tidigare lockade Vöråborna till föreningshuset var den populära bingon.

Verksamheten har förändrats på 30 år, men ett inslag består – revyn. För Vörå ungdomsförening är den årets höjdpunkt. Publiksiffrorna ligger kring 2000–3000 personer per år.

– Revyn har i dag inte enbart en lokal koppling. Vi har öppnat upp för en större publik, säger Hästbacka.

I Vörå ungdomsförening är revyn också den stora inkörsporten till styrelsen. Så var det även för Svartbäck, Ohlis och Hästbacka som alla började med att stå på revyscenen innan de tog steget in i styrelsen.

– Jag brukar säga att år 2000 steg jag in i huset och efter det har jag inte stigit ut, skämtar Niklas Svartbäck.

Text: Alexia Sahl

Bild: Ken Kackur

Det här reportaget ingår i Kulturfondens årsbok 2019. Läs hela årsboken här.

Spökhuset fick nytt liv

Bild: Ken Kackur