Tillbaka
28.5.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nya regler för auskulteringsbidraget

Ska du auskultera nästa läsår? Vi har under många år beviljat bidrag för blivande ämneslärares pedagogiska studier i Vasa. Nu ändrar vi reglerna för vårt så kallade auskulteringsbidrag.

Från och med den 1 juni 2020 kan alla blivande ämnes- och yrkeslärare söka bidraget för pedagogiska studier som ger behörighet att undervisa i svenskspråkiga läroinrättningar i Finland. Vi ställer alltså inte längre krav på var du avlägger de pedagogiska studierna. Det viktiga är att du blir behörig att undervisa i svenska skolor i Finland.

Bidraget är – precis som tidigare – för blivande ämnes- och yrkeslärare; inte för klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderandes i vilkas grundexamen ingår pedagogiska studier för lärare. De sistnämnda kan istället ansöka om bidrag från Studiefonden.

När ska du söka?

Bidragen har tidigare haft fri ansökningstid, men från och med den 1 juni 2020 tar vi emot ansökningar endast i november.

Du måste lämna in din ansökan innan du inleder auskulteringen. Vi beviljar inte bidraget retroaktivt.

För vad kan du få bidrag?

Vi kan bevilja bidraget för pedagogiska studier som ger ämnes- eller yrkeslärarbehörighet i svenskspråkiga läroinrättningar i Finland (”auskultering”).

Yrkeslärare kan få bidraget för behörighetsgivande närstudiedagar och praktik.

Bidraget ska täcka en del av dina levnads- och resekostnaderna under studie- och praktiktiden.

Hur stort är bidraget?

Bidraget för de pedagogiska studierna kan vara högst 1 000 euro per sökande och kan sökas bara en gång.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår ombudsman Katarina von Numers-Ekman, katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi.

Nya regler för auskulteringsbidraget

Bild: Jenni Ahtola/Fotofabriken