Tillbaka
7.5.20   |   Nyheter

Vållar skattedeklarationen dig huvudbry?

Bild: Pixabay

Bidrag och stipendier i den förhandsifyllda skattedeklarationen har i år vållat många bidragsmottagare huvudbry. Känner du dig villrådig? Läs vår text och kontakta gärna Skatteförvaltningen om du behöver noggrannare information.

Det här har hänt

Vi meddelar alla bidrag till Skatteförvaltningen. Det här betyder att alla bidrag som du har fått av Kulturfonden och andra aktörer finns med i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Skattefritt eller skattepliktigt?

Har du fått ett bidrag eller stipendium från ett offentligt samfund – till exempel staten, en kommun, centraldelegationen för konst, Finlands Akademi eller Nordiska rådet? Om svaret är ja, är ditt bidrag alltid skattefritt.

Har fått ett bidrag av Kulturfonden, någon annan stiftelse eller privat aktör? Är det sammanlagda beloppet av alla dina bidrag under år 2019 max 20 728,44 euro* efter dina avdrag för utgifter? Om svaret är ja på båda frågorna, är dina bidrag skattefria. Men om det sammanlagda värdet av alla dina bidrag överstiger maxbeloppet, då måste du betala skatt.

*Det här beloppet motsvarar statens konstnärsstipendium år 2019.

Varför är det otydligt i år?

I den förhandsifyllda skattedeklarationen har i år (2020) alla bidrag av privata aktörer antecknats som skattepliktiga inkomster, trots att bidragen inte överstiger den ovannämnda gränsen. Trots att alla bidrag finns med i din skattedeklaration är de beskattningsbar inkomst endast om de överstiger den ovannämnda eurogränsen. Endast i det här fallet ska du betala skatt på dem.

Så här löser du problemet

Trots att dina bidrag från privata aktörer, till exempel Kulturfonden, finns antecknade som skattepliktiga i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte korrigera deklarationen.

Bidragens sammanlagda belopp är skattepliktiga endast till den del som de efter avdrag överstiger 20 728,44 euro. I det här fallet har det beskattningsbara eurobeloppet antecknats i din förhandsifyllda skattedeklaration under rubriken ”Skattepliktiga understöd sammanlagt”. Då ska du också fylla i de utgifter som hänför sig till understödet.

Fick du hjälp?

Om du fortfarande har frågor kring beskattningen av bidrag, rekommenderar vi att du kontaktar Skatteförvaltningen.

Vår information baserar sig på Skatteförvaltningens webbinformation och föreningen Stiftelsers och fonders finskspråkiga instruktioner.

Vållar skattedeklarationen dig huvudbry?