Tillbaka
21.1.20   |   Nyheter

Att bevara genom att använda

Sebastian Gripenberg gjorde 2019 en utredning om Kulturfondens renoveringsbidrag. Hur effektiva är bidragen egentligen – dels för bidragsmottagarna och dels för finansiärerna?

Du kan ladda ned utredningen “Att bevara genom att använda – Utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag” här:

Utredningen svarar bland annat på frågorna:

  • Vilka är bidragsformens problem?
  • Vilka är föreningarnas största problem i samband med sina renoveringsprojekt?
  • Vilka effekter har renoveringsbidragen?
  • Påverkar de användningen av renoverade föreningshusen?
  • Vilken struktur har renoveringsprojektens finansiering?
  • Vilka aktörer står i dagens läge utanför bidragssystemet?

Sebastian Gripenberg är också verksamhetsledare på Finlands svenska ungdomsförbund.

Utredningen presenterades på ett seminarium i G18, Helsingfors tisdagen den 21 januari 2020. Seminariet streamades och kan följas på Kulturfondens Youtube-kanal.

Att bevara genom att använda