Tillbaka
21.1.20   (Redigerad 9.3.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Att bevara genom att använda

Sebastian Gripenberg gjorde 2019 en utredning om Kulturfondens renoveringsbidrag. Hur effektiva är bidragen egentligen – dels för bidragsmottagarna och dels för finansiärerna?

Du kan ladda ned utredningen “Att bevara genom att använda – Utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag” här:

Utredningen svarar bland annat på frågorna:

  • Vilka är bidragsformens problem?
  • Vilka är föreningarnas största problem i samband med sina renoveringsprojekt?
  • Vilka effekter har renoveringsbidragen?
  • Påverkar de användningen av renoverade föreningshusen?
  • Vilken struktur har renoveringsprojektens finansiering?
  • Vilka aktörer står i dagens läge utanför bidragssystemet?

Sebastian Gripenberg är också verksamhetsledare på Finlands svenska ungdomsförbund.

Utredningen presenterades på ett seminarium i G18, Helsingfors tisdagen den 21 januari 2020. Seminariet streamades och kan följas på Kulturfondens Youtube-kanal.

Att bevara genom att använda