Tillbaka
25.10.19   (Redigerad 19.12.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Prestationsångest, miljö och utanförskap i årets Argh?-tävling

Pristagarna i årets Argh!-kolumntävling tillsammans med sina modersmålslärare och tävlingsjuryn på Helsingfors bokmässa. Pristagarna längst framme från vänster, Elin Laihorinne, Fredrik Shaw, Fanny Lindholm och Alfred Backlund

Fredrik Shaw från Ekenäs gymnasium vinner årets ”Argh? – en kolumntävling för dig som har något på hjärtat”. Hans stilistik och förmåga att behandla en svår fråga imponerade på tävlingsjuryn. 

Elin Laihorinne från Pedersöre gymnasium får andra pris i årets tävling och Fanny Lindholm från Borgå gymnasium får tredje pris. Alfred Backlund från Topeliusgymnasiet i Nykarleby får juryns hedersomnämnande.

I tävlingen deltog över sextio skribenter. Förutom prestationsångest, miljö och utanförskap, engagerade också minoritetsfrågor, feminism och sexuella rättigheter många skribenter. Ämnesvalen imponerade stort på juryn.

– Att få unga att skriva är mycket lättare i dag än för tjugo år sedan. Unga är vana att skriva. Förr kämpade de med att komma igång, i dag kör de bara på. Däremot kommer planering, redigering och korrekturläsning ofta i andra hand. Den stora eftertanken kan saknas i texter, säger Annette Kronholm-Cederberg som är ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

Också juryn konstaterar i sitt utlåtande att kolumnformatet är utmanande för många unga skribenter. Texter blir avsevärt bättre med lite mer eftertanke och omskrivning, hälsar juryn.

Pristagarna belönas på Helsingfors bokmässa, lördagen den 26 oktober 2019 kl. 11.00 på scenen Kirjakallio.

Pristagarna i årets kolumntävling och juryns motiveringar

Första pris

Du ser ju inte utländsk ut – Fredrik Shaw, Ekenäs gymnasium

Med en finurligt uppbyggd stilistik fångar skribenten ett viktigt tema i dagens mångkulturella Finland. Texten är personligt skriven, men lyckas trots detta lyfta upp problematiken till en allmän nivå som engagerar läsaren. Temat med utanförskap baserat på etnicitet är en aktuell och seriös fråga. Juryn är särskilt imponerad av hur skribenten lyckats fånga kärnan i vilka faktorer en exklusion kan basera sig på utan att bli övertydlig.

Andra pris

Ett klick och du är borta – Elin Laihorinne, Pedersöre gymnasium

Är det så enkelt att radera en relation, en vänskap, en person? Ett klick bara, och så är en människa borta? Det hävdar åtminstone skribenten som behandlar ungas liv i den virtuella verklighet som börjar te sig allt mer lockande än den fysiska värld vi vandrar omkring i. Vilka följder får det för våra vänskaper? Tar vi varandras känslor på allvar längre? Detta diskuteras i texten som på ett berörande sätt varvar det personliga med det allmänna och väcker lust att diskutera ämnet vidare efter att läsningen är avslutad.

Tredje pris

Med prestationsångesten rusande genom kroppen – Fanny Lindholm, Borgå gymnasium

Skribenten tillhör den massa av gymnasister som känner sig pressad av allt skolarbete och som har satt ord på detta samhällsproblem. De personliga erfarenheterna blottas och lyfts fram i texten på ett fint sätt. Texten andas hjälplöshet och ångest som den lilla människan kan känna inför system som inte går att ändra på, och som man fastnat i. Juryn tycker att tävlingsbidraget lyfter upp ett viktigt tema som samhället bör ta på allvar.

Hedersomnämnande

Blås och flås – Alfred Backlund, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Hårda krav både gällande skola och hobbyer uppfattas idag som något ytterst negativt av de flesta gymnasister. Men det finns också en annan sida. En del har förmågan att ta de hårda kraven och vända dem till sin fördel. Det handlar denna text om. En lyckad beskrivning av hur det känns att målmedvetet försöka bli bättre på det du gör och en fräsch ton, gör texten till en upplyftande läsning om en hård verklighet som delas av många unga.

Om kolumntävlingen Argh?

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden. I år ordnades tävlingen för åttonde gången.

Tävlingen var öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.

Uppdraget var att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet fick skribenterna välja fritt.

Här kan du läsa alla de prisbelönade kolumnerna i årets tävling:

Juryns medlemmar var i år:

  • Jeanette Björkqvist, journalist
  • Johanna Holmström, författare
  • Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap

Helsingfors den 24 oktober 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Prestationsångest, miljö och utanförskap i årets Argh?-tävling