Tillbaka
24.9.19   (Redigerad 27.9.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Det svenska i Finland ska synas på Wikipedia

Det finns mycket information på svenska på Wikipedia, men samtidigt stora luckor i informationen om det svenska i Finland. Vi har beviljat föreningen Projekt Fredrika 50 000 euro för att förbättra Wikipedia-informationen.

– Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Vi vill att det svenska i Finland syns tydligare här – både på svenska och på andra språk, säger Lina Winqvist som är innehållschef på den nygrundade föreningen Projekt Fredrika.

På Wikipedia borde det finnas flera artiklar om personer, orter och fenomen som är viktiga för det svenska i Finland. Det här blir Projekt Fredrikas uppdrag.  Samtidigt ska man också granska att informationen som redan finns är korrekt.

Ett viktigt led i projektet är att skapa verktyg och modeller för att underlätta uppdateringen och kompletteringen av informationen. 

– Genom att använda en robot, Fredrikas Lupp, har vi redan editerat flera tusen Wikipedia-artiklar maskinellt. En annan viktig del av vårt projekt är att uppmuntra finlandssvenska föreningar, organisationer och eldsjälar att bidra till innehållet om Svenskfinland på Wikipedia, säger Kaj Arnö som är styrelseordförande för föreningen Projekt Fredrika.

– Eftersom Wikipedia bygger på kollektivt ansvar för informationen, är det viktigt för oss att projektet engagerar många olika individer. Samtidigt som Svenskfinland blir mera synligt, får många chans att bli delaktiga i informationsarbetet, säger Sören Lillkung, vd på Svenska kulturfonden.

– För SFV är det viktigt att den digitala bilden av Svenskfinland på Wikipedia är så demokratisk, korrekt och omfattande som möjligt. Genom projektet garanteras tillgången till bättre källmaterial på nätet och på sikt ökar det kunskapen om det svenska i Finland, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.   

Utöver Kulturfondens bidrag har Svenska folkskolans vänner beviljat föreningen Projekt Fredrika 20 000 euro och Föreningen Konstsamfundet 30 000 euro.

***

Pressmeddelande
Den 24 september 2019

Noggrannare information

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Det svenska i Finland ska synas på Wikipedia

Projekt Fredrika får sammanlagt 100 000 euro för att göra det svenska i Finland synligt på Wikipedia. Bild: Pixabay