Tillbaka
25.9.19   (Redigerad 27.9.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

På svenska. I Finland. Nu också på finska.

Studerande från Yrkeshögskolan Novia och Turun AMK jobbar tillsammans inom ramen för ett av de sammanlagt 79 Hallå!-projekten. Bild: Jenna Nyman/Novia

– Flerspråkighet är en attitydfråga. Vi vill att våra studerande förstår hur viktigt det är att kunna språk, säger Camilla Ekman, lektor vid Yrkeshögskolan Novia och projektledare för Två språk, tusen möjligheter.

Två språk tusen möjligheter är ett av 79 projekt som vi satsar sex miljoner euro på inom Hallå! – vårt strategiska program för en levande flerspråkighet.

– I Åboland är tvåspråkighet naturligt. I näringslivet längs den åboländska kusten behövs både finska och svenska och för många av Novias studerande är det nödvändigt att stärka svenskan. Vi vill hjälpa våra studerande med de språkkunskaper som vi vet att de behöver i arbetslivet, säger Camilla Ekman.

Samtidigt som Två språk, tusen möjligheter stärker studerandes språkkunskaper, förbättras också deras kontakt till det lokala näringslivet. Företag ger studerande uppdrag som anknyter till ämnen som de behöver stärka sina kunskaper i.

– Det kan till exempel handla om marknadsföring där Novias tradenomstuderande samtidigt får öva på företagskommunikation. Våra studerande får ta sig an konkreta uppdrag – till exempel att uppdatera webbsidor eller skriva texter och kommunicera professionellt på både finska och svenska. Att projektet har professionella samarbetspartner inom näringslivet höjer kvaliteten, säger Camilla Ekman.

Projektet är ett samarbete mellan Novia, Turun AMK, Åbo underrättelser och Å Communications. Studerande från både Novia och Turun AMK jobbar tillsammans i tvåspråkiga grupper. Under våren planerar de tvåspråkiga evenemang, som tar avstamp i deras egen vardag.

– Det första evenemanget är en tvåspråkig sits. Redan då finsk- och svenskspråkiga studerande umgås kring samma bord, känner vi att vi överskrider gränser, säger Ekman.

Språkinlärning och attitydfostran

Att överskrida gränser – särskilt språkgränser – var precis vad Kulturfonden var ute efter då initiativet till Hallå!-programmet togs. Denoffentliga diskussionen har blivit kyligare än på länge. Språkgrupper och andra minoriteter blir allt oftare utsatta för negativ uppmärksamhet och retorik.

– Vi tycker att samhällsklimatet kräver en insats av oss och vi vill dra vårt strå till stacken, men inom ramarna för vårt uppdrag – att stödja svenskan i Finland, säger utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

Strax före lanseringen av Hallå! utkom forskarkollektivet e2:s undersökning Puhut sie ruotsia?. Här framgick att negativa attityder mot svenskan och svenskspråkiga florerar, men samtidigt efterlyser många finskspråkiga bättre möjligheter att prata svenska.

– Trots att vi i skolan läser det andra inhemska språket under flera år, känner många att kunskaperna inte räcker till. Varken på jobbet eller fritiden. Tyvärr saknas ofta antingen lust eller tillfälle att använda det andra språket, säger Lindström.

Målsättningarna för Hallå! blev att främja språkkunskaperna i svenska och finska, öka samförståndet mellan språkgrupperna och språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

– För oss är det viktigt att inte bara sätta fokus på konkreta språkkunskaper. Minst lika viktigt är att vi påverkar attityder och gör det lättare för finskspråkiga att använda svenska och vice versa, säger Lindström

Nytt språk, nya orter

Under våren 2018 efterlyste Kulturfonden goda idéer för det strategiska programmet Hallå!. För första gången satsade man på att nå också finskspråkiga sökande. Ansökningsformuläret översattes till finska och lanseringen av programmet gjordes parallellt på svenska och finska.

– Det här var första gången som vi fick lika bra synlighet för  i både svensk- och finskspråkiga medier, säger Lindström.

Av alla 286 ansökningar som lämnades in, gjordes hela 105 på finska och en handfull på två språk.

– Vi fick långt fler ansökningar än vi hoppades på. Särskilt nöjda är vi över att vi nådde många finskspråkiga som vill jobba för det svenska språket eller tvåspråkighet. Vi hade ansökningar från Joensuu, Suomussalmi, Keminmaa, St. Michels och Rovaniemi. Orter som normalt inte figurerar i vårt ansökningssystem, säger Lindström.

Handbollsföreningar och universitetssjukhus

Sammanlagt beviljade Kulturfonden i juni bidrag till 79 projekt. Beloppen varierade mellan 5 000 och 400 000 euro.

Projekten drivs inom Kulturfondens alla områden: konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktivitet. Ungefär hälften av ansökningarna gäller projekt inom utbildning medan en fjärdedel gäller konst och kultur. Bland bidragsmottagarna finns exempel seniorkörer, spelutvecklare, handbollsföreningar och universitetssjukhus – bredden är alltså stor.

– Många ansökningar handlade om språkundervisning för invandrare, språk i arbetslivet och språkstudier för vuxna, språk via hobby och språk via konst och kultur. Vi finansierar nu flera projekt där man utvecklar olika metoder och koncept för språkinlärning – till exempel via forskning, attitydfostran i skolan och i samhället, läromedel, spel och appar, skolutbyten och skolsamarbeten, säger Lindström.

Nio månader senare

De första projekten startade redan hösten 2018 och våren 2019 har alla bidragsmottagare inlett sin verksamhet. Under projekttiden erbjuder Kulturfonden aktörerna handledning i verksamhetsplanering, projekthantering, kommunikation och utvärdering.

– Nästan varje vecka ser vi reportage och nyheter i media om Hallå!-projekten. Verksamheten har väckt allmänhetens intresse. Det var precis vad vi ville – positiv fokus på flerspråkighet, säger Lindström.

Om Hallå! – Kulturfonden strategiska program för en levande flerspråkighet :

  • Hallå! – Kulturfondens fjärde strategiska program – genomförs åren 2018-2021.
  • Kulturfonden stöder projekten som ingår i ett strategiskt program på flera sätt. Förutom själva bidraget får projekten inom Hallå! hjälp med planering, projekthantering, utvärdering och kommunikation. 
  • Kulturfonden delar ut sex miljoner euro till 79 projekt. De enskilda bidragen varierar i storlek mellan 5000 och 400 000 euro. 
  • Projektet Två språk, tusen möjligheter får 80 000 euro inom Hallå!.
  • Kulturfondens tre tidigare strategiska program genomfördes åren 2014-2016 med fokus på teater, gymnasieutbildning och tvåspråkig fritidsverksamhet.

Text: Annika Rönnblad
Bild: Jenna Nyman/Novia

Texten har också publicerats i Kulturfondens årsbok 2018-2019.

På svenska. I Finland. Nu också på finska.