Tillbaka
13.9.19   |   Nyheter

Är du studerande och vill göra praktik utomlands?

Ansök om en praktikplats i Tokyo, Stockholm eller London. Bild: Tokyotornet (Pixabay)

Den 15 september 2019 öppnar ansökan för praktik som inleds våren 2020. Vårens praktikplatser finns i Tokyo, London, Stockholm – och som nyheter Paris och New York.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är:

  • heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året
  • finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

I höst kan du ansöka om följande praktikplatser:

Finlands institut i Tokyo, Japan

Finlands institut i London, England

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

Finlands kulturinstitut i New York, USA

Finlands institut i Paris, Frankrike

De flesta praktikperioder är 11 månader och Kulturfondens bidrag är 1300-1800 euro i månaden beroende på praktikort.

Ansökningstiden för praktikplatser utomlands är varje år i mars och september. Höstens ansökningstid är 15-30.9.2019. Läs mer och ansök om praktikplats.

Rekryteringen till de flesta praktikplatser är ett samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
Saara Juusti: saara.juusti(at)instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Vår ombudsman Håkan Omars, hakan.omars(at)kulturfonden.fi svarar på frågor.

Är du studerande och vill göra praktik utomlands?