Tillbaka
12.9.19   (Redigerad 11.10.19)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Från AI till ploggning

I november bjuder vi lärare i naturvetenskapliga ämnen på en fortbildningsdag på Heureka. Bild: Heureka

Är du lärare i naturvetenskaper? I höst bjuder vi på en inspirationsdag. Vi träffas på vetenskapscentret Heureka i Vanda måndagen den 18 november 2019.

I en allt mer komplex värld är undervisningen i naturvetenskaper viktig. Klass- och ämneslärare jobbar hårt för att följa med den snabba vetenskapliga utvecklingen och se till att elever och studerande får ta del av aktuell kunskap och utveckla färdigheter som behövs i framtiden. PISA 2015 visar att det finns ett tydligt samband mellan ungas motivation och deras prestationer i naturvetenskapliga ämnen.

Svenska kulturfonden vill stödja de svenskspråkiga lärarna i naturvetenskapliga ämnen i årskurs 1-9 och på andra stadiet. Därför ordnar vi nu ett seminarium som ger verktyg och vägkost för aktuell och inspirerande undervisning. Seminariet riktar sig i första hand till lärare, men lämpar sig också för andra intresserade

Här kan du bekanta dig med seminariedagens program:

Att delta i seminariet är gratis och Kulturfonden bjuder på kaffe, lunch och inträdet till Heurekas utställningar.

Anmäl dig via http://anmalan.kulturfonden.fi senast den 4 november 2019.

Information och förfrågningar:

Berndt-Johan Lindström
ledande ombudsman
berndt-johan.lindstrom@kulturfonden.fi

Från AI till ploggning