AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12
   Tillbaka
29.8.19   |   Nyheter

Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar

Svenska kulturfonden efterlyser nu mångkulturella träffar för svenskspråkiga och personer som talar ett annat språk. Foto: Saara Autere

Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du lära känna fler som talar andra språk än svenska? Svenska kulturfonden efterlyser nu mångkulturella träffar för svenskspråkiga och personer som talar ett annat språk.    

– Möten över gränser är viktiga i en allt mer globaliserad värld. Bidraget Kultur tillsammans är ett sätt för Kulturfonden att uppmuntra till jämlika möten, större förståelse för varandra och ett mångkulturellt samhälle, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Det nya Kultur tillsammans-bidraget uppmuntrar till möten mellan svenskspråkiga och personer som talar andra språk. Målet är att sänka tröskeln för att lära känna varandras kulturer och samtidigt öka förståelsen för varandra.

De mångkulturella möten som ordnas med Kultur tillsammans-bidrag kan ha till exempel bildkonst, musik, dans, matlagning eller hantverk som tema. Det viktiga är att mötena skapar växelverkan mellan kulturerna och att deltagarna samtidigt lär känna varandra.

Kultur tillsammans-bidraget startade redan år 2016, men har nu förnyats efter en kort paus. Organisationer – också församlingar och företag – kan under hela året ansöka om bidrag på max 1 000 euro.

Läs mera om Kultur tillsammans-bidragen.

Noggrannare information:

Sören Lillkung
vd
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
040 620 7500

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Pressmeddelande – får fritt publiceras
Helsingfors den 29 augusti 2019

Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar