Tillbaka
29.8.19   (Redigerad 3.11.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar

Bild: Saara Autere

Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du lära känna fler som talar andra språk än svenska? Svenska kulturfonden efterlyser nu mångkulturella träffar för svenskspråkiga och personer som talar ett annat språk.    

– Möten över gränser är viktiga i en allt mer globaliserad värld. Bidraget Kultur tillsammans är ett sätt för Kulturfonden att uppmuntra till jämlika möten, större förståelse för varandra och ett mångkulturellt samhälle, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Det nya Kultur tillsammans-bidraget uppmuntrar till möten mellan svenskspråkiga och personer som talar andra språk. Målet är att sänka tröskeln för att lära känna varandras kulturer och samtidigt öka förståelsen för varandra.

De mångkulturella möten som ordnas med Kultur tillsammans-bidrag kan ha till exempel bildkonst, musik, dans, matlagning eller hantverk som tema. Det viktiga är att mötena skapar växelverkan mellan kulturerna och att deltagarna samtidigt lär känna varandra.

Kultur tillsammans-bidraget startade redan år 2016, men har nu förnyats efter en kort paus. Organisationer – också församlingar och företag – kan under hela året ansöka om bidrag på max 1 000 euro.

Läs mera om Kultur tillsammans-bidragen.

Noggrannare information:

Håkan Omars
ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi

Åsa Rosenberg
ombudsman, Åboland
asa.rosenberg(at)ulturfonden.fi

Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar