AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Kultur tillsammans

För växelverkan och möjlighet till möten där svenskspråkiga och personer från andra kulturer lär känna varandras kulturer.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Kultur tillsammans betonar växelverkan och ger möjlighet till möten där svenskspråkiga och personer med annan språklig bakgrund lär känna varandras kulturer. Temat för mötena kan vara bildkonst, ordkonst, scenkonst, litteratur, musik, dans, matlagning, berättande, hantverk och andra konst- eller kulturyttringar.

I utredningen Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland (2015) kan du läsa mera om bland annat kulturell, kognitiv och sociala integration. Kultur tillsammans-bidragen gör det möjligt för organisationer att arrangera möten som bidrar till det här.

Kriterier

Följande kriterier gäller för Kultur tillsammans:
• bidrag kan sökas av en organisation (till exempel utbildningsanordnare, förening, församling) eller ett företag för personalrekreation
• vid mötena presenteras jämförbara kulturuttryck (till exempel finlandssvensk och albansk poesi)
• utbytet sker under ett eller flera tillfällen
• bidrag kan sökas för ett eller flera mångkulturella kulturutbyten
• bidragen kan användas för direkta kostnader för till exempel föreläsare, material, hyra, transport, tolkning

Summa

Högst 1 000 euro

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den e-postadress som finns i sökandes användarprofil.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi