Tillbaka
17.5.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Resestipendier för lärare i svenska

Undervisar du i svenska i en finskspråkig skola i åk 1-6, 7-9 eller på andra stadiet? Visste du att Kulturfonden beviljar stipendium till dig som vill fortbilda dig inom ämnet svenska?

I de finskspråkiga skolorna inleds den tidigarelagda språkundervisningen hösten 2019. Nyligen flyttades också starten för den obligatoriska svenskundervisningen till årskurs 6.

Kulturfondens resestipendier är populära bland de svenskspråkiga lärarna, men eftersom vi hittills har fått få ansökningar från finskspråkiga lärare, påminner vi om möjligheten att söka ett bidrag från oss. Vi vill gärna stödja dig som undervisar i svenska i en finskspråkig skola och vill delta i en fortbildningskurs.

Med hjälp av stipendiet från Kulturfonden kan du delta i fortbildning i Finland eller utomlands. Du kan söka bidraget under hela året. Vi behandlar din ansökan inom cirka en månad och sänder sedan ett meddelande till dig.

Vi beviljar inte stipendier för behörighetsgivande utbildningshelheter.

Läs mera om bidragen och gör din ansökan här.

Resestipendier för lärare i svenska

Också du som undervisar i svenska i en finskspråkig skola kan ansöka om ett resestipendium från Kulturfonden. Bild: Laura Mendelin