AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
3

Resestipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Bidrag kan beviljas för att delta i kurser, seminarier eller fortbildande studieresor och längre (inte behörighetsgivande) utbildningshelheter. Resestipendiet kan användas för rese- och logikostnader samt deltagaravgifter.

Kriterier

Resan ska ha ett tydligt program och ett fortbildande syfte. Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst med vikariekostnader och dagtraktamente. För längre utbildningshelheter (som t.ex. består av flera utbildningsmoduler) förutsätts arbetsgivaren delta i kostnaderna för hela utbildningshelheten.

En sökande kan beviljas högst ett resestipendium per år (12 månader, räknat från den tidpunkt då resan/kursen/konferensen de facto sker)

Resestipendium beviljas inte till skolelever och studerande, skoldirektörer eller motsvarande tjänstemän inom skoladministrationen, anställda vid högskolor och universitet, forskare, anställda inom den sociala sektorn.

Resestipendium kan inte beviljas flera gånger för samma ändamål (t.ex. besök vid årliga mässor, konferenser), projekt och evenemang som Svenska kulturfonden arrangerar/finansierar, resor i samband med planering av vänskole- eller utbytesverksamhet eller andra planeringsresor som relaterar till undervisningen.

Summa

Högst 1 500 euro för en enskild sökande och 3 000 euro för arbetsgrupper. För längre (inte behörighetsgivande) utbildningshelhet kan vi bevilja högst 1 500 euro för hela utbildningshelheten.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom ca fyra veckor till den e-postadress som finns i ansökan. Under februari-april behandlar vi ansökningar till Studiefonden och då kan behandlingstiden undantagsvis vara längre än fyra veckor för resestipendier inom utbildning.

Redovisning

Inom ett år efter avslutad resa. Kvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.

Obs!

Ansökan ska göras innan kursen/resan börjar. Ansökan kan inlämnas av en enskild person eller av en arbetsgrupp. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.
För mera information, kontakta:

Maria Bergenwall

maria.bergenwall(at)studiefonden.fi