Tillbaka
15.5.19   (Redigerad 16.5.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Mera om oss och Sfp

Spotlight har grnskat stiftelsernas bidrga till Sfp. Vill du veta mera - läs vår text om våra bidrag till Sfp. Bild: Fotofabriken

Vi gillar att bli granskade – särskilt av public service media och andra noggranna och nyfikna journalister. Under våren är det Yles Spotlight som granskat de finlandssvenska stiftelsernas bidrag till Svenska folkpartiet. För Kulturfondens del sattes den här gången våra inslag i Medborgarbladet under lupp.

Du kan titta på Spotlight-avsnittet på Yle Arenan.

Eftersom stiftelsernas bidrag och betalningar till Sfp intresserar, berättar vi gärna mera om dem. Hoppas du också visste att vi publicerar alla våra beviljade bidrag på adressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här hittar du beviljade belopp, ändamål och mottagare.

Vår annonsering i Medborgarbladet

Sedan början av 2000-talet har Kulturfonden köpt ett antal sidor i Medborgarbladet. Eftersom Medborgarbladet når många svenskspråkiga i Finland, har vi tyckt att det har varit en bra kanal för oss att nå ut med berättelser om våra bidrag och våra bidragsmottagares projekt. Vårt material i Medborgarbladet består främst av reportagetexter om intressanta projekt som vi finansierar och om verksamhet som vi själva driver.

Under de senaste åren har vi köpt åtta sidor annonsutrymme i de allra flesta nummer av Medborgarbladet, som utkommer fem gånger per år. För det här annonsutrymmet har vi fått en årlig faktura på 30 000 euro av Sfp.

Eftersom mediefältet har förändrats mycket, har vi beslutat oss för att krympa vårt annonsutrymme i printmedia överlag – också i Medborgarbladet – och komplettera med större synlighet på andra plattformar.

Enligt ett avtal som vi under våren har slutit med Sfp minskar vi på vårt annonsutrymme i Medborgarbladet. Vi utnyttjar nu fyra sidor i tre nummer per år och en helsida i två nummer per år.

Våra bidrag till Sfp

På basis av ansökningarna som vi fick beviljade vi i år i mars 242 000 euro till Sfp:s förbund och kretsar och andra partiorganisationer. Dessutom beviljade vi sammanlagt 1,1 miljoner euro till Svenska bildningsförbundet och Svenska riksdagsgruppen.

Inom Kulturfonden finns flera fonder vars avkastning enligt fondens regler går direkt till den mottagare som fastslagits då fonden upprättades. En sådan är Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland. Enligt partilagen kan ett parti ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro från en och samma givare endast om givaren är en partinära sammanslutning. Sfp har anmält den här enskilda fonden som en partiet närstående sammanslutning och därför sätter inte partilagen någon övre gräns för just den här fondens bidrag till Sfp. I år har fonden avkastat 1,6 miljoner euro som vi har utbetalat till Sfp.

Det här är stora belopp – belopp som motiveras med vårt uppdrag – att stärka det svenska i Finland – men som också har historiska förtecken.

I början av 1900-talet blev språkklimatet kärvare i Finland och Sfp initierade en penninginsamling för att trygga utbildning och kultur på svenska i Finland. Insamlingen pågick 1908-1909 och resultatet blev grunden till den stora förmögenhet som via Kulturfondens bidrag idag tryggar mycket verksamhet på svenska i Finland.

Svenska litteratursällskapet fick i uppdrag att förvalta det insamlade kapitalet och har gjort det så väl att förmögenheten idag vuxit till 1,3 miljarder euro. Kulturfonden fördelar avkastningen enligt de 490 av Litteratursällskapet gemensamt förvaltade fondernas villkor. Varje år beviljar vi knappt 4 000 bidrag till verksamhet och projekt på svenska i Finland. I år är beloppet som vi hanterar över 40 miljoner – den allra största utdelningen går till projekt och aktörer inom kultur och utbildning. Cirka 3,5 miljoner går till Kulturfondens administrativa kostnader.

Sfp grundade ursprungligen Kulturfonden och länge var det Sfp som fördelade fondernas avkastning som bidrag. År 1963 beslutade partiet delegera utdelningen till en delegation – Kulturfondens delegation och senare Kulturfondens styrelse. Partistyrelsen utser alla Kulturfondens förtroendevalda – medlemmarna i vår styrelse, vår delegation och våra tre regionala direktioner. Mera om våra förtroendevalda kan du läsa här.

Om god stiftelsesed

År 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland, men vi använder fortfarande namnet Svenska kulturfonden. Att vi är en stiftelse betyder att lagstiftningen ställer stora krav på vår verksamhet och att vi måste vara mycket noggranna med alla våra beslut. Vi följer god stiftelsesed och har som ett av våra viktigaste mål att alltid vara öppna och transparenta i alla våra beslut. Här kan du läsa vad god stiftelsesed innebär.

Om du ännu har frågor kring våra bidrag till Sfp eller vårt samarbete med partiet får du gärna kontakta oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.  

Mera om oss och Sfp