Tillbaka
10.5.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad gör Konsttestarna nästa läsår?

Hela 55 besöksmål för Konsttestarnas sista läsår är nu utsedda. Bild: Marcus Boman

Nu är de 55 besöksmålen för Konsttestarna under läsåret 2019-2020, projektets sista, utsedda. Nästan alla högstadier har redan anmält sina åttondeklassare – deltagarprocenten för nästa läsår är 99.

Besöksmålen väljs genom en öppen ansökan där man förutom själva besöket även beaktar för- och efterarbetet som konstorganisationen erbjuder de unga för att fördjupa upplevelsen. Eleverna får också ge respons på konstbesöket via en speciell Konsttestar-applikation.

Konsttestarna har visat sin nödvändighet. Bland de tuffa åttondeklassarna är det förvånansvärt många som säger sig ha haft oförglömliga upplevelser. Vi har värvat tiotusentals unga konstvänner som är beredda att göra ett nytt besök. Nu måste alla tillsammans fundera på hur vi kan fortsätta verksamheten också efter att stödet från Kulttuurirahasto tar slut om ett år, säger överombudsman Antti Arjava på Suomen Kulttuurirahasto.

Projektledare Anu-Maarit Moilanen från Förbundet för barnkulturcenter i Finland är inne på samma linje.

Den unga publiken och deras respons via applikationen har varit betydelsefulla. Åttondeklassarna har erbjudits ett bra sätt att uttrycka sin åsikt om konst, och responsen har påverkat konstorganisationens publikarbete och verksamheten så att de bättre tjänar de unga. De unga är framtidens kulturpublik.

Både nya och bekanta besöksmål på två språk

Det finaste är att Konsttestarna ger åttondeklassarna möjlighet att bekanta sig med kulturinstitutioner över språkgränserna. Det är redan i sig en viktig uppgift, som understryker projektets betydelse nu och i framtiden”, säger Sören Lillkung, vd på Svenska kulturfonden.

Betydelsen av olika konstformer har betonats i valet av besöksmål för Konsttestarna. Varje år har de unga erbjudits ett varierande utbud bestående av till exempel dans och cirkus vid sidan av mer traditionella konstformer som teater och konstutställningar. Ett av de nya besöksmålen för det kommande året är Flow-cirkus i Uleåborg.

Vi har valt program till Flow-cirkusserien speciellt med Konsttestarna i åtanke. Konsttestarna erbjuds sammanlagt fem verk, varav tre är utländska och två finländska – samtliga konstnärligt högklassiga, upplevelserika och ytterst välgjorda, beskriver Pirjo Yli-Maunula, konstnärlig ledare för Flow Productions.

Konsttestarnas besöksmål läsåret 2019–2020

Ahaa Teatteri
Amos Rex
Aurinkobaletti
Björneborgs konstmuseum
Cirko-centrumet
Compañía Kaari & Roni Martin
Dansteater MD
Dansteater Hurjaruuth
Dansteater Minimi
Dansteater Raatikko
Esbo Stadsteater
Flow Productions
Helsingfors Stadsteater
Joensuu stadsteater
Jyväskylä stadsteater
Jyväskylä konstmuseum
Kajana stadsteater – Regionteater
Kajana konstmuseum
Finlands Nationalgalleri / Ateneum
Finlands Nationalgalleri / Kiasma
Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Sinebrychoff
Finlands nationalopera och -balett
Finlands nationalteater
Karleby stadsteater
Konstmuseum Eemil
Kotka Stadsteater
Kuninkaallinen Nukketeatteri
Kuopio stadsorkester
Kuopio konstmuseum
Lahtis stadsteater
Mellersta Finlands regionala danscentrum / Liikelaituri
Mellersta Österbottens Kammarorkester
Musikteater NYT
Radions symfoniorkester
Red Nose Company
Rovaniemi konstmuseum
Rovaniemi teater – Lapplands regionteater
Seinäjoki stadsteater
S:t Michels konstmuseum / Södra Savolax regionkonstmuseum
Svenska Teatern
Särestöniemi museum
Tammerfors filharmoniska orkester
Tapiola Sinfonietta
Uleåborgs konstmuseum
Uleåborgs teater
UMO
Villmanstrands stadsorkester
Villmanstrands konstmuseum
Voipaala konstcentrum
Wasa Teater
Wäinö Aaltonens museum (WAM)
Åbo filharmoniska orkester
Åbo Stadsteater
Åbo Svenska Teater
Ålands konstmuseum

Vad är Konsttestarna?

Ett tre läsår långt (2017–2020) kulturellt storprojekt, som erbjuder konstupplevelser till sammanlagt cirka 180 000 unga (60 000 per läsår). Det sista läsåret börjar på hösten. Praktiskt taget alla finländska högstadier är med.

Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och koordineras av Föreningen för barnkulturcenter i Finland. Den totala budgeten för projektet är 20 miljoner euro.

Alla unga gör ett konstbesök i det egna landskapet och ett besök på en nationell konstinstitution, varav de flesta är i Helsingfors. De nationella kulturinstitutionerna för nylänningar ligger utanför Nyland.

www.konsttestarna.fi

Mera information:

Anu-Maarit Moilanen, projektledare för Konsttestarna
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Tfn 044 978 4893
fornamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Antti Arjava, överombudsman
Suomen Kulttuurirahasto
förnamn.efternamn@skr.fi

Anna Wilhelmson, ombudsman
Svenska kulturfonden
fornamn.efternamn@kulturfonden.fi

Vad gör Konsttestarna nästa läsår?