Tillbaka
8.5.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Rikard Bjurström, eldsjäl i Tammerfors

Rikard Bjurström får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro.

Tammerforsbon Rickard Bjurström svarar glatt i telefon, men ber att få återkomma nästa dag, eftersom han just nu sitter fast med en grupp finskspråkiga studerande som kommit till Nordens hus för att prata svenska tillsammans.

– Tanken är att alla som vill ska våga prata och bli bättre på svenska. Vi vill erbjuda utrymmen för dem här.

Bjurström är ordförande för Nordens Hus som grundades 2011. Det är ett svenskt rum i Tammerfors som inte bara verkar för det svenska utan även för det nordiska samarbetet. Där finns bibliotek, det ordnas program för barn och unga och gästande artister och pjäser gör nu som då stopp i huset.

I Tammerfors bor i dag cirka 1200 svenskspråkiga. Där finns svensk grundskola och gymnasium. Resurserna har alltid varit knappa, men på senare år har de krympt ytterligare.

– Konkurrensen från specialgymnasier på finska blir allt större, men vi jobbar hårt på att stärka skolans dragningskraft. Renoveringar och nybyggen planeras som bäst.

Bjurström har levt så gott som hela sitt vuxna liv i Tammerfors där han arbetat som segelmakare i sitt egna företag. Under den tiden har han sett en tydlig positiv förändring.

– Attityderna gentemot olika språkgrupper har ändrats kraftigt i Tammerfors, det är en mer internationell inriktning nu. Folk ser på till exempel svenskspråkiga som en resurs istället för en börda.

Rickard Bjurström tilldelas Svenska Kulturfondens pris för sitt långvariga och stora engagemang för den svenska minoriteten. Han är 65 år, men egenföretagare och eldsjälar är inte kända för att låta det stoppa dem, så är inte heller fallet med Bjurström som har många planer för verksamheten.

– Det finns inga planer på pension om hälsan bara står mig bi. Våra utrymmen är bra, men lite i skymundan. Vi vill att det svenska och nordiska ska synas i gatubilden och att fler finskspråkiga också ska hitta hit.

Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019)

Svenska kulturfondens prismotivering

Rikard Bjurström har under årtionden varit den drivande kraften bakom det som sker på svenska i Tammerfors. Han har varit ordförande för Svenska samskolan i Tammerfors under 20 år och ekonom i Svenska Klubben och ordförande för Kulturstiftelsen. Nordens hus och Luckan har etablerats i Tammerfors på Rikards initiativ. Ett av hans senaste projekt är svenska språkklubbar för finskspråkiga barn.

Hans passion för det svenska i Tammerfors och för nordiskt samarbete har bidragit till att det svenska språket har fotfäste i staden. Rikard arbetar osjälviskt och ödmjukt för en svensk gemenskap i Tammerfors.

Rikard Bjurström, eldsjäl i Tammerfors

Rikard Bjurström prisbelönas för sina insatser för det svenska i Tammerfors. Bild: Tage Rönnqvist