Tillbaka
8.5.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nayab Ikram får pris för sin fotokonst

Fotografen Nayab Ikram får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro.

– Varför då? Det var mitt spontana svar när jag fick samtalet att jag vunnit det här fina priset, sen blev jag oerhört glad och hedrad, säger fotokonstnären Nayab Noor Ikram.

Hon befinner sig i ett idylliskt finskt vinterland, på konstnärsresidenset Mustarinda i Hyrynsalmi, Kajana, för att andas ut efter en intensiv höst och börja på med nya installationer och konstprojekt.

– Jag har haft privilegiet att få jobba mycket det senaste året, men för att komma in i en ny skapandeprocess måste man också hinna vila upp sig lite, säger Ikram.

Den åländska konstnären med pakistanska rötter är bosatt i Åbo. Om hon ska välja ett tema som definierar hennes konst är det kulturidentitet, en känsla av mellanförskap, att tillhöra olika kulturer och bilda ett eget spår. Sedan 2015 har hon undersökt temat.

– Människor har alltid en stor roll i mitt arbete.

Kameran har varit Nayab Noor Ikrams främsta verktyg, men hon öppnar upp för att använda sig av olika uttryck, beroende på vad situationen kräver.

– Man kan inte låsa sig vid något specifikt, ibland behövs andra medium eller uttryckssätt. Men jag jobbar först utgående från en fotografs perspektiv, sen breddar jag mig.

Nayab Ikram har också varit curator för flera utställningar. Foto: Laura Mendelin

Ikram har även jobbat som kurator tillsammans med Ramina Habibollah för flera utställningar på sistone, bland annat i festivalen för politiskt fotografi. Utställningen de kurerade lyfter upp hur det är att vara POC (Person of color) i en postkolonial värld, ett underrepresenterat perspektiv i den finländska konstvärlden.

– Genom vårt arbete har vi fått möjligheter att medverka och påverka vilket jag tycker tyder på att en förändring både är möjlig och på gång.

Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019)

Svenska kulturfondens prismotivering

Konstnären och fotografen Nayab Ikram är en åländsk konstnär med pakistanska rötter och bosatt i Åbo. Genom foto, film och installationer behandlar hon kulturidentitet, relationen mellan individ och samhälle och det som hon själv kallar mellanförskap.

Efter att ha avslutat sina fotostudier vid yrkeshögskolan Novia år 2015 har hon redan hunnit visa sina verk bland annat i Sverige, Belgien och Pakistan. Nayab var också en av de fotografer som fick bidra till jubileumsprojektet 100 finska fotografer år 2017.

Med utgångspunkt i sin egen kulturidentitet visar hon på intressanta fenomen i samhället och berikar den finländska konsten.

Nayab Ikram får pris för sin fotokonst

Nayab Ikram prisbelönas för sin fotokonst. Bild: Tage Rönnqvist