Tillbaka
25.4.19   (Redigerad 29.4.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sagostunder stärker och utvecklar

Bild: Märta Nummenmaa

Svenska kulturfonden ger 300 000 euro till forskningsprojektet SAGA. Med hjälp av sagor stöder projektet 3-5-åriga barns socioemotionella utveckling – förmågan att anpassa känslouttryck i umgänget med andra – och läsförmåga.

– Forskning visar att då man stärker barns ordförråd, stöder man också deras förmåga att uttrycka och tolka känslor. Sagor, i sin tur, stöder barns emotionella språkbruk och deras socioemotionella läsförståelse. Det här tar vi fasta på i SAGA-modellen som vi nu ska utveckla, säger professor Mirjam Kalland vid Helsingfors universitet.

Kalland leder SAGA-projektet tillsammans med Kristina Kumpulainen, professor vid Helsingfors universitet, och Ann-Katrin Svensson, professor vid Åbo Akademi.

– Vi tar fasta på dialogen som uppstår mellan barn och pedagoger under och efter sagostunder.  Sagostunder väcker barnens intresse för tankar och emotioner och hjälper dem att sätta ord på sina känslor och tankar.

Projektet utvecklar modeller som ska vara tillgängliga för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken.

– SAGA-modellen kan användas av hela personalen inom småbarnspedagogiken. De får redskap för att förstå tankar och känslor som ligger bakom barns beteende. Metoderna ska kunna användas i alla barngrupper, inte endast bland barn med särskilt behov av stöd, säger Kalland.

 Kulturfonden har beviljat forsknings- och utvecklingsprojektet SAGA 300 000 euro för en period på tre år.

– Vi är glada över att kunna satsa på att möjliggöra det här regionöverskridande projektet – ändamålet är viktigt och ligger i tiden, säger Kulturfondens utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

***
Svenska kulturfonden
Pressmeddelande – får fritt publiceras
Helsingfors den 25 april 2019

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
utbildningsombudsman 
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817
 
Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Sagostunder stärker och utvecklar