Tillbaka
14.2.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Opinionsundersökningen Barometern tar ny fart

Marina Lindell, forskare vid ÅA, är med om att utveckla opinionsundersökningen Barometern med hjälp av Kulturfondens bidrag på drygt 200 000 euro. Bild: Privat

Den finlandssvenska opinionsundersökningen Barometern startar igen, den här gången enligt ny modell med en medborgarpanel. Svenska kulturfonden har beviljat Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi ett treårigt bidrag på 200 000 euro för undersökningen.

– I opinionsundersökningar tenderar svarsprocenten sjunka samtidigt som andelen som svarar på webben ökar. Bland annat Göteborgs universitet använder en metod där en medborgarpanel besvarar webbenkäter några gånger per år. I sådana undersökningar kan svarsprocenten uppgå till 70, medan den i traditionella undersökningar i bästa fall ligger på 20-30, säger Marina Lindell, forskare vid Samforsk.

– Vi ska bygga en webbplattform och rekrytera respondenter till en finlandssvensk medborgarpanel som regelbundet får svara på aktuella frågor. Det här är ett kostnadseffektivt sätt att få snabba svar på frågor som dyker upp i samhällsdebatten, säger Marina.

Den finlandssvenska medborgarpanelen ska bestå av flera tusen deltagare som regelbundet får svara på frågor om politik och samhälle. För att minska belastningen på paneldeltagarna skickas inte varje enkät till alla. I medeltal deltar de i tre-fyra undersökningar per år och väljer själva när de vill avgå. 

Via medborgarpanelen skapas nu första gången en bestående infrastruktur för opinionsforskning om finlandssvenskar.

– Det har visat sig vara utmanande att analysera finlandssvenskarnas åsikter via opinionsundersökningar bland hela befolkningen. Vi är nöjda över att Kulturfonden kan bidra till att skapa en egen infrastruktur för samhällsforskning om svenskspråkiga i Finland, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden.

Opinionsundersökningen Barometern har sedan 2001 analyserat finlandssvenskarnas värderingar, identitet, språkliga omgivning och politiska beteende. Samforsk har gjort undersökningarna med hjälp av bidrag från Kulturfonden.

Helsingfors den 14 februari 2019
Pressmeddelande

Närmare information och intervjuförfrågningar:
Martina Landén-Westerholm
Informatör
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Opinionsundersökningen Barometern tar ny fart