Tillbaka
12.2.19   (Redigerad 13.2.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fler doktorer till näringslivet

Ansök om ett PoDoCo-stipendium mellan den 1 mars och den 15 april 2019. Bild: Pixabay

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av en doktor med färsk akademisk kunskap i bagaget? Eller har du nyligen disputerat och vill använda din vetenskapliga kunskap inom näringslivet? Då är PoDoCo-programmet rätt för dig – ansökan är öppen 1.3-15.4.2019.

För många nydisputerade doktorer är det utmanande att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder nu via PoDoCo-programmet post doc-forskare med maximalt tre ettåriga-stipendier på 28 000 euro vardera. Ansökan är öppen mellan den 1 mars och 15 april 2019.

– Trots att post doc-forskare har hög utbildning och stor kompetens, är det utmanande för många att placera sig i arbetslivet. Vi vill hjälpa unga forskare att få erfarenhet av industrin och näringslivet och samtidigt uppmuntra företag att ta del av unga doktorers kunnande, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Svenska kulturfonden.

Vad är PoDoCo?

PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och nydisputerade doktorer. Programmet har två målsättningar – att ge företag möjlighet att förnya sig med hjälp av akademisk forskning och att göra det lättare för nydisputerade att få in foten i näringslivet.

PoDoCo-programmet sammanför forskare och företag som fungerar inom samma bransch och stöder ekonomiskt samarbetet. Forskare kan under de första sex till tolv månaderna vid ett företag få lön via ett PoDoCo-stipendium. De nio stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet.

En miljon euro per år

PoDoCo-programmet startade år 2015 på initiativ av universitet, industrin och stiftelser i Finland. Hittills har över 80 PoDoCo-bidrag beviljats. Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med.

Samarbetet som PoDoCo skapat mellan det akademiska och näringslivet har också gagnat både universiteten och företagen. Företagen har kunnat utveckla nya tillväxtområden och undersöka strategiska möjligheter med hjälp av nydisputerade doktorer, medan universiteten dels har informerat näringslivet om aktuell akademisk forskning och dels ökat forskningens samhälleliga påverkan.

Vem riktar sig PoDoCo till?

PoDoCo är för dig som nyligen disputerat – eller som står i beråd att göra det inom den närmaste tiden – och vill jobba i ett företag.

Finländska företag eller företag med affärsverksamhet i Finland kan delta i programmet, oberoende av bransch eller företagets storlek.

PoDoCo erbjuder företag:

  • information om unga, högutbildade och begåvade doktorer och deras specialkunnande
  • möjlighet att utnyttja doktorernas analytiska och strategiska kunnande
  • stiftelsernas forskningsbidrag för att täcka doktorernas kostnader i projektets första fas

Ansök så här

Post doc-forskaren och företaget planerar först tillsammans ett utvecklingsprojekt. Ansök sedan om bidrag för doktorn som genomför projektet. Stftelserna som deltar i PoDoCo-prgrammet kan bevilja bidrag för sex eller tolv månader.

Vårens ansökningstid för PoDoCo-programmet är 1.3-15.4.2019.

Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen:

Fler doktorer till näringslivet