Tillbaka
28.1.19   (Redigerad 29.1.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hallå studerande!

I februari tar Studiefonden emot stipendieansökningar. Bild: Arcada

Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari 2019 kan du ansöka om ett stipendium från Svenska studiefonden.

Du som ansöker om ett stipendium ska

  • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
  • vara heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet i Finland eller utomlands och
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Studiefonden beviljar stipendier för studierelaterade kostnader i Finland eller utomlands. I första hand beviljas stipendier för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Du kan också få stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland och heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande.

Studiefonden beviljar inte stipendier retroaktivt. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.

Ansökningsformulär och noggrannare information om stipendierna hittar du här. Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna. Studiefondens ombudsman maria.bergenwall(at)studiefonden.fi svarar på frågor.

Gör din ansökan mellan den 1 och 28 februari 2019.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden,
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
  • Föreningen Konstsamfundet,
  • Svenska folkskolans vänner och
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.


Hallå studerande!