Tillbaka
11.1.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hallå småbarnspedagoger!

I april ordnar Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne en studieresa för småbarnspedagoger. Bild: Pixabay

I april ordnar vi i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne en studieresa till Amsterdam. Temat för resan är småbarns- och specialpedagogik. Ansök om en plats i januari.

 

Resan till Amsterdam ordnas den 8-11 april 2019. I Amsterdam besöker vi daghem, skolor och museer och bekantar oss med hur småbarns- och specialpedagogiken är organiserad. Under resan får du idéer och kontakter som stöder de pedagogiska målen i ditt arbete.

Här kan du bekanta dig med programmet för resan: Programutkast – Amsterdam 2019

Här kan du ladda ned en utskriftsvänlig version av inbjudan: Information om studieresan till Amsterdam 2019

 

För vem?

Studieresan riktar sig till dig som är socionom, lärare eller speciallärare (även ambulerande) inom småbarnspedagogik och arbetar i barngrupp på daghem eller i förskola. Du som deltar ska vara intresserad av resans tema, specialpedagogik.

 

Ansök så här

Gör din ansökan mellan den 11 och 31 januari 2019 via länken: http://anmalan.kulturfonden.fi

Sammanlagt 24 personer ryms med på studieresan. Om du blir antagen får du ett meddelande per e-post den 15 februari 2019.

Innan du ansöker om en plats ska du diskutera resan med din chef och försäkra dig om att du har möjlighet att delta.

Inför resan ska alla deltagare göra några mindre förhandsuppgifter. Uppgifterna gör du i en grupp som vi på förhand utser. Efter resan ordnar vi en träff där alla deltagare presenterar vilken praktisk nytta man haft av resan.

 

Kostnader

Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne står för program, logi och en del av kostnaderna för flygresorna. Stiftelserna finansierar flygresornas verkliga kostnad, dock maximalt 150 euro om du reser från södra Finland och 200 euro om du reser från Österbotten och Åland. Du betalar själv den överstigande kostnaden för flygresorna.

 

Urvalskriterier

Då vi utser deltagarna beaktar vi sökandes motivation och möjligheter att dra nytta av resan och sprida lärdomar från den i arbetet.

Eftersom vi eftersträvar bredd i gruppsammansättningen, beaktar vi bland annat geografisk spridning och deltagarnas erfarenhet.

 

Noggrannare information om resan och programmet

Nora Karlsson, föreståndare Marias Asyl, nora.karlsson(at)sedmigradsky.fi, tfn 050 49 06 803.

Charlotta Nygård, lärare inom småbarnspedagogik, Marias Asyl charlotta.nygard(at)sedmigradsky.fi

 

Sprid gärna informationen om studieresan!

 

 

 

Hallå småbarnspedagoger!