Tillbaka
15.11.18   (Redigerad 16.11.18)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden och stipendielägenheterna

Visste du att Kulturfonden idag har cirka 50 stipendielägenheter i Helsingfors och Esbo? I lägenheterna – som ägs via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond – bor svenskspråkiga professionella skapande konstnärer och skådespelare, både yrkesverksamma och seniorer.

 

Våren 2017 stod Kulturfondens fjorton Elfvik-ateljélägenheter klara för inflyttning i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. Lägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m².

Kulturfonden äger också sedan tidigare 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo.

Kulturfonden utser stipendiater till lägenheterna och hyran är subventionerad av fonden.

 

Vem får bo i en stipendielägenhet?

Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Seniorlägenheter i Majblomman och Vindängen är främst avsedda för skådespelare och konstnärer enligt de definitioner som statens centralkommission för konst tillämpar.

Vilka kriterier är avgörande då lägenhetsstipendierna utses?

– Vi gör alltid en helhetsbedömning av de sökande och deras situation. Samtidigt ser vi på balansen mellan de olika konstgrenarna som invånarna i lägenheterna just då representerar, säger Kulturfondens ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström som har hand om uthyrningen av stipendielägenheterna.

I praktiken spelar ofta också de sökandes önskemål om lägenhetens storlek och läge roll då Kulturfonden utser stipendiaterna.

 

Stipendielägenheten – ett hem

Ateljélägenheterna på Busholmen hyrs ut på fem år, men för en konstnär som uppnått pensionsålder är hyrestiden inte tidsbunden.

Seniorlägenheterna i Majblomman och Vindängen är för personer som fyllt 60 år.

– Från och med 2019 höjer vi åldersgränsen för nya invånare i Majblomman och Vindängen från 55 till 60 år. Den här höjningen gör vi för att bättre matcha både dagens pensionsåldrar och Standertskjöldska fondens stadgar, säger Britt-Marie Forsell-Stenström.

Enligt Kulturfondens regler för uthyrning får lägenhetsstipendiaterna inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Dessutom ska stipendiaten själv bo i lägenheten under minst sex månader per år.

– Att få bo i en av våra lägenheter är en stor och långvarig fördel för stipendiaterna. Det finns ett stort intresse för lägenheterna och därför måste vi vara noggranna med att de vi utser som lägenhetsstipendiater verkligen har behov av ett hem, säger Forsell-Stenström.

Här kan du bekanta dig med reglerna för uthyrning av stipendielägenheterna

 

Intresserad av en stipendielägenhet?

Alla stipendielägenheter är nu uthyrda. Nästa femårsperiod i Elfvik-ateljéerna börjar år 2022.

Om du vill anmäla ditt intresse för någon av seniorlägenheterna, ska du fylla i den blankett som du hittar via den här sidan och sända den till britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi eller Kulturfondens ekonomiassistent Victoria Kilpinen, victoria.kilpinen(at)kulturfonden.fi. På samma webbsida finns också instruktioner för dig som är intresserad av våra Elfvik-ateljéer.

Då en lägenhet blir ledig utses följande stipendiat av en arbetsgrupp som väljs av Kulturfondens styrelse.

– Vi har inget egentligt kösystem för lägenheterna. Då vi utser stipendiaterna är det andra bedömningar än turordningen som avgör vem som utses, säger Britt-Marie-Forsell-Stenström.

 

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Kulturfonden äger stipendielägenheterna via Lise och Thelma Standertskjölds fond. Standertskjölds fond grundades i enlighet med systrarna Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 1965. Enligt testamenten ska medlen i första hand användas till bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”.

 

I december 2018 ordnar Kulturfonden en infokväll för de nuvarande lägenhetsstipendiaterna i Majblomman och Vindängen.

Kulturfonden och stipendielägenheterna