AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Elfvik-ateljéerna

I mars 2017 utsågs de fjorton stipendiater som får flytta in i Svenska kulturfondens Elfvik-ateljéer i Victoriakvarteret i Helsingfors. Ateljélägenheter stod klara för inflyttning under våren 2017.

De första Elfvik-stipendiaterna är:

 • Erica Back/Robert Näse
 • Chris af Enehielm
 • Katja Kotikoski
 • Johanna Lecklin
 • Carl Sebastian Lindberg
 • Robin Lindqvist
 • Maria Lundström
 • Minna Långström
 • Mathias Nygård
 • Anna Rokka
 • Emma Rönnholm
 • Lilli Sukula-Lindblom/Tom Lindblom
 • Hannele Mikaela Taivassalo
 • Heidi von Wright

Stipendiaterna flyttar/flyttade in i ateljélägenheterna i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors under våren och sommaren 2017.

Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Stipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

 

Frågor och svar om Elfvik-ateljéerna

Är du intresserad av att bo i en av ateljélägenheterna? Läs mera i våra frågor och svar.

 

Vem får bo i Elfvik-ateljéerna?
Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Lägenhetsstipendiaterna får inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Läs mera om hur stipendierna beviljas i länken till reglerna nedan.

 

Hur stora är lägenheterna?
Ateljélägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². Bekanta dig med planritningarna för lägenheterna här:

 

Vad är hyran?
Hyran består av bostadsvederlag och en mindre förhöjning.

 

Hur länge får jag bo i en stipendielägenhet?
Ateljélägenheterna hyrs ut på fem år, men för en konstnär som uppnått pensionsålder är hyrestiden inte tidsbunden.

 

Vem utser Elfvik-stipendiaterna
Kulturfondens sakkunniga och styrelse behandlar intresseanmälningarna. Då vi har tagit beslut, kontaktar vi dem som anmält intresse.

 

Finns det tillgång till garage och förråd?
I Victoria-kvarteret finns några bilplatser till stipendiaternas förfogande. Rymliga förrådsutrymmen finns inte i huset. Eventuellt får invånarna tillgång till mindre förråd i eller i anslutning till huset.

 

Är lägenheterna ljudisolerade?
Lägenheterna i Victoriakvarteret är ljudisolerade enligt normal standard i våningshus.

 

Vill du veta mera?
Läs mera om Elfvik-ateljéerna och uthyrningen här: Regler för uthyrning av lägenheter i Victoriakvarteret

 

Intresserad?
Alla lägenheter är nu uthyrda. Om du ändå vill anmäla dig till intresselistan, kan du mejla en intresseanmälan och din cv över konstnärlig verksamhet till Kulturfondens ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi.

 

 

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Kulturfonden äger bostäderna i Victoriakvarteret via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond.

Lise och Thelma Standertskjölds fond grundades i enlighet med Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 31.5.1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 19.12.1965. Testamentets bestämmelser fullföljs genom att medlen i första hand används till  bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”. Fonden äger också 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och Vindängen i Esbo.