Stipendielägenheter

Kulturfonden äger via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond stipendielägenheter i Victoriakvarteret, Majblomman och Vindängen. Läs mera om lägenheterna och specialfonden nedan.

Observera att vi inte kan bevilja arbetsstipendium till invånare i en stipendielägenhet.

Här kan du bekanta dig med registerbeskrivningen för alla våra stipendielägenheter inom den Standertskjöldska fonden:

Elfvikateljéerna

I mars 2017 utsågs fjorton stipendiater som får flytta in i Svenska kulturfondens Elfvik-ateljéer i Victoriakvarteret i Helsingfors. Ateljélägenheter stod klara för inflyttning under våren 2017. Kulturfonden utser också stipendiater för lägenheter i Majblomman och Vindängen. Läs mera om dem längst ned på sidan.

Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Stipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Vi publicerar Elfvik-stipendiaternas namn i samband med beslutet om att bevilja en stipendielägenhet.

Vi kan inte bevilja en Elfvik-stipendiat ett av Kulturfondens arbetsstipendier under perioden som hen bor i en stipendiebostad.

Frågor och svar om Elfvik-ateljéerna

Är du intresserad av att bo i en av ateljélägenheterna? Läs mera i våra frågor och svar nedan.

Vem får bo i Elfvik-ateljéerna?
Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Lägenhetsstipendiaterna får inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Läs mera om hur stipendierna beviljas i länken till reglerna nedan.

Hur stora är lägenheterna?
Ateljélägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². Bekanta dig med planritningarna för lägenheterna här: Bektana dig med planritningarna för bostäderna här.

Vad är hyran?
Hyran består av bostadsvederlag och en mindre förhöjning.

Hur länge får jag bo i en stipendielägenhet?
Ateljélägenheterna hyrs ut på fem år, men för en konstnär som uppnått pensionsålder är hyrestiden inte tidsbunden.

Vem utser Elfvik-stipendiaterna
Kulturfondens sakkunniga och styrelse behandlar intresseanmälningarna. Då vi har tagit beslut, kontaktar vi dem som anmält intresse.

Finns det tillgång till garage och förråd?
I Victoria-kvarteret finns några bilplatser till stipendiaternas förfogande. Rymliga förrådsutrymmen finns inte i huset. Eventuellt får invånarna tillgång till mindre förråd i eller i anslutning till huset.

Är lägenheterna ljudisolerade?
Lägenheterna i Victoriakvarteret är ljudisolerade enligt normal standard i våningshus.

Vill du veta mera?
Läs mera om Elfvik-ateljéerna och uthyrningen här: Regler för uthyrning av Elfvikateljéerna

Intresserad?
Alla lägenheter i Victoriakvarteret är uthyrda. Nästa 5-årsperiod börjar år 2022. Om du ändå vill anmäla dig till intresselistan, kan du mejla en intresseanmälan och din cv över konstnärlig verksamhet till Kulturfondens ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi eller ekonomiassistent Lotta Rönnblad, lotta.ronnblad(at)kulturfonden.fi.

Victoria-kvarteret, bostadsansökan

Seniorlägenheter i Majblomman, Vindängen och Vasa

Fonden äger också 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo och en lägenhet på Wasaborgsgränden i Vasa. Lägenheterna är främst avsedda för skådespelare och konstnärer (enligt de definitioner som statens centralkommission för konst tillämpar).

Om du vill anmäla dig till intresselistan, kan du meddela ditt intresse och sända din cv över konstnärlig verksamhet till Kulturfondens ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi eller ekonomiassistent Lotta Rönnblad, lotta.ronnblad(at)kulturfonden.fi.

Bostadsansökan för Standertskjölds seniorbostäder

Här kan du bekanta dig med reglerna för uthyrning av stipendielägenheter i Majblomman och Vindängen: Regler för uthyrning av Standertskjöld.

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Kulturfonden äger bostäderna i Victoriakvarteret via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond.

Lise och Thelma Standertskjölds fond grundades i enlighet med Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 31.5.1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 19.12.1965. Testamentets bestämmelser fullföljs genom att medlen i första hand används till  bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”.

Övriga hyreslägenheter

Om du är intresserad av en hyresbostad till marknadsvillkor – alltså inte en stipendielägenhet, kan du kontakta Svenska litteratursällskapet. På SLS webbplats hittar du noggrannare instruktioner.